Basis op orde

Basis op orde-paginaWe blijven investeren in de basis door het aanpakken van knelpunten in de infrastructuur die nu en in de komende vier jaar spelen.


Onze prioriteiten:

WEG: vertrekpunt zijn de knelpunten uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en uit Beter Benutten;

  • Lopende projecten: A27 (Lunetten - Hooipolder), InnovA58, N65 (Haaren - Vught), N279 (Veghel - 's-Hertogenbosch), N69 (Valkenswaard - Eindhoven).
  • Komende vier jaar: bereikbaarheid Eindhoven Airport, A2 (knooppunt Deil - ‘s-Hertogenbosch - Vught en Eindhoven - Weert), A67 (Eindhoven - Geldrop) en stedelijke in- en uitvalswegen.


SPOOR
: vertrekpunt is de Ontwikkelagenda Spoor, HOV en knooppunten, waarin onderscheid is gemaakt in prioriteiten tot 2020, 2020-2025 en na 2025;

  • Lopende projecten: Programma Hoogfrequent Spoor, Maaslijn (Quick Wins), Betuweroute (doortrekking Duitsland).
  • Komende vier jaar: internationale treinen naar Duitsland en België, station Eindhoven Airport, Rail Service Center Moerdijk. 


WATER
: vertrekpunt is de Visie Brabantse Vaarwegen;

  • Lopende projecten: Wilhelminakanaal Tilburg (tot Loven), haven Waalwijk.
  • Komende vier jaar: bediening sluizen en bruggen, haven Oss.


BUIS
: capaciteitsuitbreiding buisleidingenstraat 
onder het Hollands Diep;

Meer weten over de verschillende projecten en resultaten? Bekijk de resultatenkaart voor meer informatie.