Bevorderen (internationale) bereikbaarheid

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om internationaal concurrerend te zijn. In een wereld waarin afstanden steeds kleiner worden en het draait om snelheid, is het van cruciaal belang om een comfortabel, betrouwbaar en multimodaal verkeers- en vervoersysteem te hebben dat keuzes biedt aan mensen en bedrijven om hun mobiliteitsbehoeften zo optimaal mogelijk in te vullen. De toename van de mobiliteit mag daarbij niet ten koste gaan van de leefbaarheid van onze steden en kernen.

Voor de periode 2012-2020 hebben we de volgende prioriteiten benoemd:

  1. het realiseren van een samenhangend hoofd- en onderliggend wegennet;
  2. het realiseren van een samenhangend openbaar vervoer systeem;
  3. het inzetten op multimodaal goederenvervoer (minder over weg, meer over water en spoor);
  4. het inzetten op intelligente transportsystemen en regionaal verkeersmanagement.

Om internationaal concurrerend te blijven, willen we snelle en betrouwbare verbindingen realiseren voor personen- en goederenvervoer tussen economische kerngebieden. Onze focus ligt bij:

  • Het verbeteren van de connectiviteit met omliggende stedelijke regio’s met prioriteit voor de kennisas Amsterdam – Eindhoven en de logistieke assen Rotterdam – Brabant – Duitsland en Rotterdam - Brabant – België.
  • Het versterken van het daily urban system binnen het stedelijk netwerk Brabant met prioriteit voor de bereikbaarheid van economische toplocaties en knooppunten.
  • Groeiruimte voor Eindhoven Airport en de landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport.

BrabantStad pakt dit aan via het Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie, concrete voorbeelden en projecten op de pagina van Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar of bekijk direct de Resultatenkaart 2014