Health Deal

HEALTH DEAL (laatste update: augustus 2016)

( 'verkennend project')

De BrabantStad-partners werken samen met andere partners aan de uitvoering van de Brabantse Health Deal die op 22 juli 2016 door 15 organisaties ondertekend is. Het doel van deze Health Deal is gezondheid en welzijn een stevige plek geven bij het maken en uitvoeren van allerlei plannen in de openbare ruimte, zodat mensen gezond kunnen leven in een gezonde, economisch vitale omgeving.

Gezondheid en welzijn zijn uitgangspunt bij ruimtelijk-economische afwegingen: hoe creëer je een gezonde leefomgeving, en hoe hou je die vast? Hoe maak je de stad of regio prettig leefbaar en aantrekkelijk? Hoe zorg je tegelijkertijd voor een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie?

Hierop proberen de 15 organisaties gezamenlijk een antwoord te vinden. Dankzij de diversiteit aan partners - van burgerinitiatieven tot de Europese Commissie – kunnen zij al doende uitvinden hoe gezondheid echt centraal komt te staan in de ontwikkeling van stad en platteland'. Dat doen ze langs 4 sporen.

1. Visievorming: Na de uitwerking van de visievorming en het opstellen van een plan van aanpak voor gezonde verstedelijking, kunnen regionale actieplannen worden gemaakt. Daarbij kunnen andere partijen zich aansluiten. Dit traject wordt in september 2016 verder uitgewerkt.

2. Meten en monitoren: Vanuit de Health Deal wordt een 'toolbox' ontwikkeld om gezondheidsaspecten te meten en te monitoren. Hiermee wordt onderbouwd welke procesaanpak, procedures en handleidingen het beste kunnen worden gebruikt bij ruimtelijke planontwikkeling en -uitvoering.

3. (Burger-)participatie: De Health Deal is erop gericht goede (burger-)initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn een kans te geven, uit te voeren en te ondersteunen. 'Al doende experimenteren en leren' is het uitgangspunt.

4. Kennisdeling: De deelnemers delen de opgedane kennis en ervaring met elkaar en 'de buitenwereld'. Dat gebeurt onder meer via een digitaal platform. Verder worden de mogelijkheden onderzocht aan te haken bij landelijke en internationale programma's. Daarmee kunnen ook aanvullende financiële middelen worden binnengehaald.

Waarom staat dit project op de Werkagenda BrabantStad?
BrabantStad heeft potentie om de verbindende factor te vormen om kennis uit de campussen en de kennisclusters met elkaar te verbinden. Onderlinge afstemming draagt daarnaast bij aan meerwaarde en versterking van functionele relaties tussen de steden.

Partners

Waterschap Aa en Maas

Waterschap De Dommel

Waterschap Brabantse Delta

GGD Brabant Zuidoost

GGD Hart voor Brabant

GGD West-Brabant

Universiteit van Tilburg/TELOS

Universiteit van Utrecht

RIVM


Meer informatie

Programmabureau BrabantStad
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch

T (073) 680 83 10
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.