Economische versterking door kennis, innovatie en valorisatie

Wil BrabantStad in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio's blijven, dan moet de innovatiekracht van BrabantStad worden versterkt. BrabantStad heeft al een goede uitgangspositie met een hoogopgeleide en vakbekwame bevolking. Dit komt ook door de kennisinfrastructuur van vakscholen, MBO-opleidingen, Hogescholen en de Universiteiten van Eindhoven en Tilburg.

Met Brainport-regio Eindhoven als één van de drie nationale topregio's en slimste kennisregio van de wereld hebben we een goede troef in handen en excelleert Brabant op het gebied van high tech materials & systems. Daarnaast excelleert Brabant op het vlak van maintenance, logistics en food, health & pharma. Ook zijn er kansen om te excelleren op maatschappelijke uitdagingen als de duurzame beschikbaarheid van energie (biobased, solar), de groeiende zorgvraag (homecare), minder belastende mobiliteitsoplossingen (smart mobility), industrial design en social innovation.

Opgaven 2012-2020
Om deze ambities te realiseren, heeft BrabantStad voor de periode 2012-2020 de volgende opgaven:

  1. Verbinden economische topsectoren
  2. Versterken 'Brabant-brede' kennisinfrastructuur (incl. binnenhalen topinstituten)

Verbinden economische topsectoren

Foto biobased economy 244-90

In BrabantStad komen verschillend topclusters bijeen, werken samen en leggen verbindingen.

Versterken kennisinfrastructuur

Foto green chemistry campus 244-90

BrabantStad als aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve startende en groeiende bedrijven. 

LAB Logistieke Agenda Brabant

Foto containeroverslag den bosch 244-90

Met de Logistieke Agenda Brabant (LAB) versterken we samen de logistiek als economische topsector.