Verbinden economische topsectoren

In BrabantStad komen verschillende topclusters bijeen en vormen een belangrijke basis voor de Nederlandse economie. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid is uniek en in sommige clusters zeer sterk.

Om samenwerking binnen andere clusters te versterken is het zoeken naar verbindingen erg belangrijk. Voorbeelden daarvan zijn de clusterontwikkeling rondom solar, smart mobility, food and technology, biobased economy en maintenance.

Verbinden economische topsectoren

Foto biobased economy 244-90

In BrabantStad komen verschillend topclusters bijeen, werken samen en leggen verbindingen.

Versterken kennisinfrastructuur

Foto green chemistry campus 244-90

BrabantStad als aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve startende en groeiende bedrijven. 

LAB Logistieke Agenda Brabant

Foto containeroverslag den bosch 244-90

Met de Logistieke Agenda Brabant (LAB) versterken we samen de logistiek als economische topsector.