Versterken 'Brabantbrede' kennisinfrastructuur

Bij het versterken 'BrabantStad-brede' kennisinfrastructuur (incl. binnenhalen topinstituten) denkt BrabantStad aan:

 • Onderwijs
  Excellent onderwijs op alle niveaus: het onderwijs en de arbeidsmarkt moeten beter op elkaar aansluiten. Het onderwijsaanbod van de Brabantse onderwijs- en onderzoeksaanstellingen moet passend zijn bij de vraag van het bedrijfsleven in onze regio. Naast een goede aansluiting tussen vraag en aanbod is de kwaliteit van onderwijs op alle niveaus in dit kader dus cruciaal

 • Kenniswerkers
  Aantrekken en behouden van (internationale) kenniswerkers: het is van belang dat je (internationale) kenniswerkers aantrekt en behoudt om bedrijven en instellingen te laten inspelen op de groeikansen in de markt. Hiervoor is een goed (internationaal) vestigingsklimaat nodig.

 • Onderzoekscentra
  Versterken en aantrekken van onderzoekscentra: het versterken van bestaande en aantrekken van nieuwe top instituten is van groot belang voor de economische versterking van BrabantStad. Dergelijke topinstituten –zoals bijvoorbeeld Holst Centre en Dinalog - zijn belangrijk voor het stimuleren van innovatie, samenwerking en kennisoverdracht.

 • Campussen
  Campussen als broedplaats voor open innovatie - versterken van innovatiecampussen: campussen vormen vanwege de concentratie van onderzoeksinfrastructuur en kennisactiviteiten voor kenniswerkers, kennisinstituten en -bedrijven een belangrijk knooppunt voor open innovatie en publiek-private samenwerking. Daarmee zijn campussen een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve startende en groeiende bedrijven.

 • Valorisatie
  Valorisatie en de rol van het Midden- en Klein Bedrijf: bij valorisatie gaat het om de concrete benutting van kennis in de vorm van commercieel interessante producten en processen, waarmee de investeringen in kennis en innovatie worden terugverdiend. In belangrijke mate krijgt dit vorm in middelgrote en kleine ondernemingen. Zij zijn als toeleveranciers en afnemers onmisbare schakels.

Verbinden economische topsectoren

Foto biobased economy 244-90

In BrabantStad komen verschillend topclusters bijeen, werken samen en leggen verbindingen.

Versterken kennisinfrastructuur

Foto green chemistry campus 244-90

BrabantStad als aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve startende en groeiende bedrijven. 

LAB Logistieke Agenda Brabant

Foto containeroverslag den bosch 244-90

Met de Logistieke Agenda Brabant (LAB) versterken we samen de logistiek als economische topsector.