Fiets

De Brabantse steden voeren samen met de provincie en het NHTV de Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets 2015-2019 uit. Het doel is om meer Brabanders op de fiets te krijgen. Dat draagt bij aan een beter bereikbaar, aantrekkelijker en gezonder Brabant met leefbare steden.

De agenda richt zich op:

  • Realisatie snelfietsroutenetwerk
  • Marketing & gedragsverandering
  • (Big) data, monitoring en evaluatie

 

Meer weten over de verschillende projecten en resultaten? Klik op de resultatenkaart voor meer informatie.