Goederenvervoer en logistiek

Op duurzame wijze bouwen we verder aan een betrouwbaar multimodaal (weg-water-rail-buis) vervoerssysteem. Door het wegwerken van knelpunten en het borgen van voldoende capaciteit voor de toekomst. 

Onze prioriteiten

  • Lopende projecten: kijk voor weg - water - rail – buis bij speerpunt Basis op orde;
  • Komende vier jaar: MIRT-onderzoek logistieke corridor Rotterdam – Brabant - Duitsland,

MIRT onderzoek corridor Rotterdam - Brabant - Antwerpen, innovaties verkeersmanagement op het water.

 

Meer weten over de verschillende projecten en resultaten? Klik op de resultatenkaart voor meer informatie.