Goederenvervoer en logistiek

Op duurzame wijze bouwen we verder aan een betrouwbaar multimodaal (weg-water-rail-buis) vervoerssysteem. Door het wegwerken van knelpunten en het borgen van voldoende capaciteit voor de toekomst. Directe relatie ligt er met de Logistieke Agenda Brabant, vooral voor wat betreft de innovatiekansen in deze sector. 

Onze prioriteiten

  • Lopende projecten: kijk voor weg - water - rail – buis bij speerpunt Basis op orde;
  • Komende vier jaar: MIRT-onderzoek logistieke corridor Rotterdam – Brabant - Duitsland,

MIRT onderzoek corridor Rotterdam - Brabant - Antwerpen, innovaties verkeersmanagement op het water.

 

Meer weten over de verschillende projecten en resultaten? Klik op de resultatenkaart voor meer informatie.