Intelligente transportsystemen (ITS) en regionaal verkeersmanagement


Klein intelligente transportsystemenEen betere doorstroming van het verkeer vereist verdere innovatie in verkeersmanagement. Onze focus daarbij ligt op het inwinnen en koppelen van verkeersdata, het optimaliseren van het bestaande infrastructuurnetwerk en het koppelen van ITS en regionaal verkeersmanagement.


Onze prioriteiten
Uitwerking van het programma Beter Benutten 2.0 (2014 – 2017) met een focus op ITS, logistiek en stedelijke bereikbaarheid, het (jaarlijks) opstellen van het werkprogramma DVM BrabantStad en de invulling van het programma Beter Geïnformeerd op Weg (ITS).

 

Meer weten over de verschillende projecten en resultaten? Klik op de resultatenkaart voor meer informatie.