Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 ('s-Hertogenbosch)

Op 19 november 2014, vinden 6 gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit is het gevolg van diverse herindelingen van gemeenten.
Meisje gooit stembiljet in stembus
De gemeente 's-Hertogenbosch, eén van de BrabantStad-partners, behoort tot deze categorie.
 
Hieruit ontstaan de nieuwe gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss (uit het huidige ’s-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss), Alkmaar (uit Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer), Nissewaard (uit Bernisse en Spijkenisse), Groesbeek (uit Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen) en Krimpenerwaard (uit Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist). De herindelingen gaan in op 1 januari 2015.
 


Waarom deze verkiezingen?

Indien besloten is tot samenvoeging van gemeenten, moeten tussentijds verkiezingen gehouden worden voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente. De 'Wet algemene regels herindeling' bepaalt dat de herindeling altijd ingaat op 1 januari. De verkiezingen worden daarom in het najaar voorafgaand aan de datum van herindeling gehouden.

Renovatie NS Station Tilburg

Bevordering van de (internationale) bereikbaarheid van Brabant is één van de ontwikkelopgaven van BrabantStad. In dat kader startte in 2013 de verbouwing van station Tilburg.

Aantrekkelijk en snel reizen
Station Tilburg telt nu dagelijks 30.000 reizigers. Dat zijn er in 2020 ruim 40.000 per dag. Om de toegankelijkheid en doorstroming te verbeteren, krijgt het station een brede doorgang onder de spoorlijnen. Met nieuwe entrees en pleinen aan de kant van de Spoorlaan en de kant van de wijk Theresia. Deze onderdoorgang wordt voor de reizigers aantrekkelijk gemaakt met diverse winkels en voorzieningen. Onder andere Starbucks, Hema en Julia’s vestigen zich straks in het nieuwe station.

Ook komen er opgangen naar alle perrons met liften en roltrappen. Zo kunnen ook mindervaliden straks zelfstandig met de trein reizen.Ter hoogte van de Willem II-straat komt een tweede ondergrondse passage voor voetgangers en fietsers onder het spoor door. Het stationsgebouw zelf wordt ingrijpend gerenoveerd en er komt een nieuw busstation.

Meer weten?
Bekijk de website van Spoorzone013

 xc1v1 noordentree klein

 

 

BrabantStad Dinsdag 14 oktober 2014 (Tilburg)

BrabantStad organiseert 4 maal per jaar een BrabantStad-dinsdag. Tijdens deze dag ontmoeten de colleges van B&W en het college van GS elkaar en worden bestuurlijke vraagstukken met elkaar verbonden. Op 14 oktober 2014 vond de BrabantStad-dinsdag plaats in de Universiteit van Tilburg

In de ochtend heette Koen Becking (voorzitter College van Bestuur Tilburg University) en burgemeester Noordanus de deelnemers van harte welkom. Aansluitend werd gestart met de vakoverleggen. Tijdens de vakoverleggen gaan de partners nader in op de actualiteiten rondom het ruimtelijke, economische en sociale domein. In deze overleggen worden vraagstukken vanuit verschillende vakgebieden belicht.


Inspiratie uit onderwijs

Het tweede gedeelte van de ochtend stond in het teken van inspiratie vanuit het onderwijs. In drie achtereenvolgende BrabantStad-dinsdagen staan de drie geledingen van de triple helix centraal. Op 10 juni 2014 was dat 'overheid', deze keer 'onderwijs' en op 27 januari 2015 zullen 'ondernemers' centraal staan. Vanuit het onderwijs gaven Ton Wilthagen, Paul Rupp en Dirk Brounen hun visie te geven op vragen:

  1. Hoe behoud Brabant zijn (jonge)talent?
  2. Wat verbetert de toekomstbestendigheid van het vestigingsklimaat?

Verslag plenaire sessie
Bekijk hier de samenvatting van de plenaire sessie

Presentaties uit plenaire sessie
Ideale hoger onderwijsstructuur Brabant' (Paul Rüpp)
Over de uitdaging om talent te faciliteren en talent te behouden in BrabantStad

'Arbeidsmarkt/onderwijs' (Ton Wilthagen)
Over het belang van een goede aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt in BrabantStad

Het Nieuwste Brabant | Brain Estate (Dirk Brounen)
Over waar de ontwikkelingen in BrabantStad zich vooral zouden moeten concentreren, met name de ontwikkeling van de spoorzones in BrabantStad

 

Vernieuwing Spoorzone Helmond in volle gang

De omgeving bij NS-station Helmond ondergaat een volledige metamorfose. De vernieuwing van de Spoorzone is in volle gang. Het nieuwe busstation is zo goed als klaar en in juni start de realisatie van een nieuw stationsgebouw. Als alles volgens planning verloopt, is het project aan het eind van dit jaar klaar.

Bij het nieuwe busstation is een nieuwe betonverharding aangebracht. Ook zijn de opstapplekken bij de bussen beter toegankelijk gemaakt voor reizigers. Dit levert vooral een verbetering op voor  minder valide personen en voor mensen met een kinderwagen of veel bagage. Bij de opstapplekken komen schermen te hangen, waarop digitale reisinformatie wordt geboden aan de reiziger. Door deze verbeteringen krijgt Helmond een volwaardig busstation direct naast NS-station Helmond. Hierdoor kunnen reizigers snel en comfortabel overstappen van bus naar trein en andersom.

Nieuw stationsgebouw
In juni gaat de bouw van een nieuw stationsgebouw van start. Dit wordt een ovaal gebouw met veel glas, duurzame materialen en een groen dak met sedumbeplanting.

Fietsenstalling en onderdoorgang
De realisatie van het nieuwe busstation en een nieuw stationsgebouw maakt onderdeel uit van het project Spoorzone Helmond. Naast deze twee elementen, is er ook een nieuwe fietsenstalling gebouwd die plek biedt aan 2.000 tweewielers. Daarnaast komt er een onderdoorgang onder het spoor, die het centrum van Helmond verbindt met de wijk Suytkade ten zuiden daarvan.

Europa Kijkdag
Omdat het project Spoorzone Helmond mede mogelijk wordt gemaakt door Europese subsidie van OP-Zuid (EFRO), is er op zaterdag 11 mei een Europa Kijkdag bij dit project. Tussen 11.00 en 17.00 uur kunnen de inwoners van Helmond en andere geïnteresseerden dan een kijkje nemen bij het project. Meer info is te vinden op www.helmond.nl/spoorzone.

6. stationsgebouw vogelvlucht verkleind

Twittergedicht Culturele Hoofdstad 2018

Trots op Brabant? Laat het zien! Schrijf mee aan het Twittergedicht

De vijf grootste steden van de provincie Noord-Brabant (Breda, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg) zijn, met Eindhoven als aanvoerder, kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Eindhoven|Brabant staat in de finale van deze wedstrijd tegenover Maastricht en Leeuwarden. In de eerste week van september 2013 laat Eindhoven|Brabant aan de jury zien wat het te bieden heeft. We laten zien waar we trots op zijn!

In aanloop hier naartoe, willen we weten waar jij trots op bent. Wat is de Brabantse cultuur voor jou?

Gedicht
De uitdaging is om jouw trots te delen in maximaal 140 tekens. Via Twitter kun je meedoen aan het Twitter gedicht. Iedereen kan een dichtregel insturen en de stadsdichters van Eindhoven, Helmond en Tilburg maken hier een mooi gedicht van. Zo kunnen we met elkaar laten zien wat de Brabantse cultuur is.

Geen Twitter, maar wel trots op Brabant? Je kunt ook meedoen met de foto-actie op Facebook. Kijk op www.Facebook.com/2018Eindhoven voor meer informatie.

 

Samen trots op Brabant, op weg naar Eindhoven|Brabant Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Project Spoorzone Helmond in volle gang

De omgeving bij NS-station Helmond ondergaat een volledige metamorfose. De vernieuwing van de Spoorzone is in volle gang. Het nieuwe busstation is zo goed als klaar en in juni start de realisatie van een nieuw stationsgebouw. Als alles volgens planning verloopt, is het project aan het eind van dit jaar klaar.

Bij het nieuwe busstation is een nieuwe betonverharding aangebracht. Ook zijn de opstapplekken bij de bussen beter toegankelijk gemaakt voor reizigers. Dit levert vooral een verbetering op voor  minder valide personen en voor mensen met een kinderwagen of veel bagage. Bij de opstapplekken komen schermen te hangen, waarop digitale reisinformatie wordt geboden aan de reiziger. Door deze verbeteringen krijgt Helmond een volwaardig busstation direct naast NS-station Helmond. Hierdoor kunnen reizigers snel en comfortabel overstappen van bus naar trein en andersom.

Nieuw stationsgebouw
In juni gaat de bouw van een nieuw stationsgebouw van start. Dit wordt een ovaal gebouw met veel glas, duurzame materialen en een groen dak met sedumbeplanting.

Fietsenstalling en onderdoorgang
De realisatie van het nieuwe busstation en een nieuw stationsgebouw maakt onderdeel uit van het project Spoorzone Helmond. Naast deze twee elementen, is er ook een nieuwe fietsenstalling gebouwd die plek biedt aan 2.000 tweewielers. Daarnaast komt er een onderdoorgang onder het spoor, die het centrum van Helmond verbindt met de wijk Suytkade ten zuiden daarvan.

Europa Kijkdag
Omdat het project Spoorzone Helmond mede mogelijk wordt gemaakt door Europese subsidie van OP-Zuid (EFRO), is er op zaterdag 11 mei een Europa Kijkdag bij dit project. Tussen 11.00 en 17.00 uur kunnen de inwoners van Helmond en andere geïnteresseerden dan een kijkje nemen bij het project. Meer info is te vinden op www.helmond.nl/spoorzone.

6. stationsgebouw vogelvlucht verkleind