BrabantStad Dinsdag 14 oktober 2014 (Tilburg)

BrabantStad organiseert 4 maal per jaar een BrabantStad-dinsdag. Tijdens deze dag ontmoeten de colleges van B&W en het college van GS elkaar en worden bestuurlijke vraagstukken met elkaar verbonden. Op 14 oktober 2014 vond de BrabantStad-dinsdag plaats in de Universiteit van Tilburg

In de ochtend heette Koen Becking (voorzitter College van Bestuur Tilburg University) en burgemeester Noordanus de deelnemers van harte welkom. Aansluitend werd gestart met de vakoverleggen. Tijdens de vakoverleggen gaan de partners nader in op de actualiteiten rondom het ruimtelijke, economische en sociale domein. In deze overleggen worden vraagstukken vanuit verschillende vakgebieden belicht.


Inspiratie uit onderwijs

Het tweede gedeelte van de ochtend stond in het teken van inspiratie vanuit het onderwijs. In drie achtereenvolgende BrabantStad-dinsdagen staan de drie geledingen van de triple helix centraal. Op 10 juni 2014 was dat 'overheid', deze keer 'onderwijs' en op 27 januari 2015 zullen 'ondernemers' centraal staan. Vanuit het onderwijs gaven Ton Wilthagen, Paul Rupp en Dirk Brounen hun visie te geven op vragen:

  1. Hoe behoud Brabant zijn (jonge)talent?
  2. Wat verbetert de toekomstbestendigheid van het vestigingsklimaat?

Verslag plenaire sessie
Bekijk hier de samenvatting van de plenaire sessie

Presentaties uit plenaire sessie
Ideale hoger onderwijsstructuur Brabant' (Paul Rüpp)
Over de uitdaging om talent te faciliteren en talent te behouden in BrabantStad

'Arbeidsmarkt/onderwijs' (Ton Wilthagen)
Over het belang van een goede aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt in BrabantStad

Het Nieuwste Brabant | Brain Estate (Dirk Brounen)
Over waar de ontwikkelingen in BrabantStad zich vooral zouden moeten concentreren, met name de ontwikkeling van de spoorzones in BrabantStad