BrabantStad Betonakkoord

BrabantStad Betonakkoord
Om de circulaire economie te bevorderen is het van belang om grondstofketens te sluiten. De meest voor de hand liggende keten die kan worden gesloten is die van beton uit bouw- en sloopafval omdat deze keten door de aard van het materiaal een regionale schaal heeft. Het sloopbeton kan als granulaat worden ingezet voor nieuw beton. Ook kunnen de bestanddelen van granulaat zoals zand en cement gebruikt worden voor dit circulair beton.

De praktijk heeft uitgewezen dat het niet eenvoudig was deze keten, om op deze manier duurzamer te bouwen, te sluiten. Om deze reden heeft het college van de provincie Noord-Brabant gestimuleerd dat de BrabantStad-gemeenten per regio op uitvoeringsniveau een betonketenoverleg operationaliseren. Dit overleg heeft als doel om per regio samen met de andere schakels in de beton-keten concrete informatie uit te wisselen en afspraken te maken. Om zo het hergebruik van beton kwalitatief maar vooral ook kwantitatief op een hoger plan te brengen.

Tijdens de regionale keten-overleggen is gebleken dat er behoefte is om deze vorm van samenwerking op BrabantStadniveau bestuurlijk te bekrachtigen in de vorm van een eenvoudig, helder BrabantStad Betonakkoord. Met dit akkoord wordt een duidelijk signaal afgegeven aan alle betrokken marktpartijen dat de provincie Noord-Brabant gestart is met de inzet van duurzame grondstoffen. Op 27 juni aanstaande moet het BrabantStad Betonakkoord ondertekend worden door de gemachtigde bestuurders van het BrabantStadoverleg.

Betonakkoord