EVENT | Vervoer van de toekomst op 3 oktober 2017

Stilstaan is geen optie, de wereld verandert en het gaat snel. Het 'Vervoer van de toekomst' event op dinsdag 3 oktober 2017 brengt de aanbieders van toekomstige mobiliteit en medewerkers van de gemeenten in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Flevoland gemeenten samen. Maak kennis met nieuwe initiatieven en vindt de mobiliteitsoplossing voor jouw gemeente!

Locatie | De Fietser 
Akulaan 2
6717 XN EDE

Zie SMART FUTURE MOVEMENT voor meer informatie.

 Smart future movement2


Oproep aan kabinet: Brabant niet op de rem

AutosOndanks de inzet om knelpunten in de infrastructuur op te lossen komt de bereikbaarheid van Brabant de komende decennia steeds meer onder druk te staan. Brabant krijgt een flink deel van de groeiende filedruk voor haar kiezen en zonder maatregelen nemen files verder toe, zitten treinen overvol en krijgt beroepsvaart te maken met lange wachttijden.

Dat is de conclusie die bestuurders in Brabant trekken uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van het ministerie van Infrastructuur & Milieu die 1 mei 2017 is gepresenteerd. Uitbreiding van de A2 tussen Deil en Vught en de A58 tussen Tilburg en Breda, verbetering van de spoorverbindingen Eindhoven - Helmond en Breda - Rotterdam en een concreet programma voor de stedelijke bereikbaarheid zijn voor Brabant noodzakelijk. Aan het einde van elke kabinetsperiode stelt het ministerie van I&M de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse op: een analyse van knelpunten die de komende decennia te verwachten zijn op de rijks- en spoorwegen. Die analyse helpt een nieuw kabinet bij het maken van keuzes welke knelpunten in de infrastructuur prioriteit krijgen.

 

Erkenning
De uitkomsten van de toekomstanalyse van het Rijk zijn voor de Brabantse bestuurders een erkenning dat de bereikbaarheid van Brabant de komende decennia stevig onder druk blijft staat. Naast de Randstad, kleuren ook Brabantse trajecten felrood als knelpunt. Als maatregelen uitblijven, lopen belangrijke routes verder vast, nemen incidenten toe en wordt de onbetrouwbaarheid van de reistijden groter. Gedeputeerde Christophe van der Maat namens de provincie en de grote Brabantse steden: “De A2 van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht staat volgens de analyse in 2030 op nummer 1 in de file top 50 van heel Nederland. Zo’n belangrijke verbinding als de A2 mag niet verstopt raken. Voor ons is de prioriteit voor een nieuw kabinet duidelijk: zet deze economisch belangrijke regio niet op de rem en pak deze knelpunten met snelheid aan.”

 

Hoogste prioriteiten
De Brabantse bestuurders realiseren zich dat ook andere regio’s als de Randstad zonder ingrijpen praktisch onbereikbaar worden. “Niet alle knelpunten in Brabant zullen bovenaan het prioriteitenlijstje van de nieuwe bewindslieden staan. Maar de focus mag niet enkel op de Randstad liggen. Daarmee doe je Brabant echt te kort. Voor de belangrijkste Brabantse knelpunten willen we met de nieuwe minister en de staatssecretaris afspraken maken om benodigde onderzoeken snel te starten en financiële middelen te reserveren,” aldus Van der Maat. De knelpunten die volgens de Brabantse bestuurders met hoge prioriteit om een aanpak vragen:

  • Uitbreiding A2 knooppunt Deil – ‘s-Hertogenbosch – knooppunt Vugh
  • A58 Tilburg (knooppunt de Baars) – Breda (knooppunt Sint Annabosch)
  • Spoorverbinding Eindhoven – Helmond en Breda – Eindhoven
  • Spoorverbinding van Breda met de Randstad/Rotterdam
  • Spoorverbinding Tilburg –’s-Hertogenbosch- Oss (IJssellijn)

 

Gemaakte afspraken
In de analyse van het Rijk wordt ervan uitgegaan dat alle plannen en projecten die in voorbereiding zijn ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dat is voor de regio een belangrijk gegeven. Gemaakte afspraken over de aanpak van onder andere de A67, knooppunt Hooipolder en de realisatie van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) moeten worden nagekomen. “Het is voor ons ondenkbaar dat aan die gemaakte afspraken wordt gemorreld. Zonder realisatie van die plannen is de verkeerschaos hier helemaal niet te overzien,” aldus van der Maat.

 

Programma bereikbaarheid steden
Los van deze concrete trajecten krijgt Brabant de komende jaren in toenemende mate te maken met een slechte bereikbaarheid van de grote en middelgrote steden. Dit vraagt om een concreet actieprogramma voor de stedelijke bereikbaarheid met maatregelen als het verbeteren van de aansluiting van regionaal OV, uitbreiding van fietsenstallingen en transfermogelijkheden bij stations en knooppunten. Van der Maat: “Het verbeteren van de bereikbaarheid via rijkswegen en spoor zijn belangrijk, maar dan sta je aan de rand van de stad alsnog in de file of kun je die laatste kilometer naar huis of je werk toch niet bereiken door een slechte aansluiting. Wij nemen graag de handschoen op om daar samen met andere stedelijke regio’s en het Rijk een actieprogramma voor op te stellen om te komen tot concrete maatregelen om die stedelijke bereikbaarheid te verbeteren.”

Mobility startups gezocht

Mobility Lab 4Mobility Lab3

Mogelijkheid tot praktijktesten in Rotterdam en Noord-Brabant  

Het Mobility Lab biedt maximaal vijftien startups de mogelijkheid hun prototype in de praktijk te testen. Onder het motto ‘niet lullen maar testen’ worden de producten en diensten uitgeprobeerd op een echte locatie met gebruikers die  bereid zijn kritische feedback te geven. Doel van het Mobility Lab is ruimte te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën die een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid. Verder worden deze startups ondersteund met een financiering van €25.000, marketing en communicatie en contacten met potentiele klanten en investeerders en met opschalen. Alle startups die een bijdrage leveren aan slimmere of duurzame mobiliteit kunnen zich tot en met 11 oktober 2017 aanmelden bij Mobility Lab.

Van Rotterdam Mobility Lab naar Mobility Lab
Rotterdam Mobility Lab startte vorig jaar als een initiatief van De Verkeersonderneming. In deze tweede editie slaan SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming de handen ineen. Daarmee wordt het testgebied uitgebreid met Noord-Brabant. Het gebeurt maar al te vaak dat een nieuw idee of product wordt gelanceerd zonder feedback van de doelgroep. Dat doen we in Rotterdam en Noord-Brabant anders. Voorwaarde aan de startups is dat ze een innovatief product of dienst hebben dat bijdraagt aan mobiliteit en dat vanaf december 2017 getest kan worden in de praktijk.

Doelgroep
Voor het Mobility Lab wordt gezocht naar startups en spin offs van bestaande bedrijven die:
· een prototype aan het ontwikkelen zijn dat op een innovatieve manier bijdraagt aan slimmere, betere en/of schonere mobiliteit.
· reeds een prototype hebben ontwikkeld en dit willen testen met ‘echte’ gebruikers in de regio’s Rotterdam en Noord-Brabant.

Planning
Startups kunnen zich inschrijven tot en met 11 oktober 2017. Op 24 oktober 2017 worden er maximaal vijftien startups geselecteerd die van december 2017 tot en met mei 2018 de kans krijgen om pilots uit te voeren. In juni 2018 vindt vervolgens een evenement plaats met investeerders en potentiele klanten waar de startups zichzelf presenteren.

Website
Meer informatie en aanmelden als startup kan via de website:
www.mobilitylab.nl.

Over De Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. De Verkeersonderneming is de samenwerkingsorganisatie van gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, Deltalinqs, Kamer van Koophandel Rotterdam, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.

Over SmartwayZ.NL
Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, gemeenten in Brabant en Limburg en vele maatschappelijke en belangenorganisaties en markt- en kennispartijen, zoals TU Eindhoven en Dinalog, hebben de handen ineengeslagen. Onder de koepel van SmartwayZ.NL werken zij samen om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Dit programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven. Variërend van het ontwikkelen en invoeren van ITS/smart mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten. Deze gezamenlijke en integrale aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. En misschien zelfs van heel Europa.

Mobility Lab2

Alleen pinnen in de bus

Bus 1Vanaf 1 oktober 2017 kunnen reizigers in alle reguliere Brabantse bussen met een OV-vervoersbewijs met pin, contactloos of creditcard betalen en vanaf 1 december 2017 is het niet meer mogelijk om met contant geld een kaartje in de bus te kopen. Met het verdwijnen van al het contant geld op de bussen, hopen de provincie en de vervoerders Arriva en Hermes de sociale veiligheid in het openbaar vervoer verder te verbeteren terwijl het tegelijk ook het reisgemak van de reizigers verhoogt. De provincie Noord-Brabant is de eerste provincie waar deze stap wordt genomen.

 

Aanleiding voor deze maatregel zijn de overvallen die in het voorjaar van 2016 plaatsvonden in enkele Brabantse bussen. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Dat is natuurlijk onacceptabel en de vervoerders hebben daarna met onze hulp meteen actie ondernomen. In het afgelopen jaar is met een pilot in Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch al ervaring opgedaan met het pinnen in de bus en was er in de avonduren al geen contant geld meer in de bus aanwezig. Met die pilots is getest of de techniek voldoende betrouwbaar is en hebben we kunnen bekijken of de reizigers eraan kunnen wennen. De ervaringen bij de pilots waren uitstekend. Het pinnen kost niet meer tijd dan contant afrekenen en zowel de reizigers als de chauffeurs ervaren het als een prima oplossing. Daarom hebben we er in Brabant voor gekozen om versneld alle cash van de bussen te halen. Zo heeft het geen enkele zin meer om de buschauffeur voor een paar euro te beroven.”

 

Tijdelijk hoger tarief
Om de kosten te kunnen dekken om alle 822 Brabantse bussen van betaalapparatuur te voorzien, heeft het provinciebestuur besloten tot een tijdelijke verhoging van de OV-reistarieven vanaf 1 januari 2018. Het regionale kilometertarief wordt € 0,0023 duurder en de prijs van een ritkaartje en dalurendagkaartje wordt respectievelijk met € 0,15 en € 0,20 verhoogd. Om reizigers goed te informeren over het verdwijnen van contant geld in de bus, wordt een campagne gestart. Uiteraard geldt het verdwijnen van de contante betaling van een kaartje alleen voor de kaartjes die in de bus zelf gekocht worden. Op alle reguliere verkooppunten voor OV-bewijzen blijft contant betalen voor een buskaartje gewoon mogelijk. Daarnaast wordt het aantal verkooppunten uitgebreid met verkooppunten bij VVV’s en Primera’s in grote steden.

Binnenkort vind je op de website van Bravo.info een overzicht van alle verkooppunten.

Eerste tests binnen MobilitymoveZ.NL op N270/A270

HELMOND – Op zondag 13 augustus vonden de eerste tests plaats binnen MobilitymoveZ.NL. Hiervoor was de N270/A270 bij Helmond vanaf de Hortsedijk tot afslag Nuenen gedurende de hele ochtend afgesloten. Het Human Power Team, een studententeam van de TU Delft en de VU Amsterdam, voerde tests uit met een fiets waarmee ze het wereldsnelheidsrecord fietsen proberen te verbreken. TNO deed op zijn beurt metingen met zelfrijdende auto’s. 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu initieert samen met de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg een unieke publieke-private samenwerking onder de naam MobilitymoveZ.NL. Het biedt (markt)partijen een test- en ontwikkelomgeving om in de komende vier jaar level 4 geautomatiseerd rijden te beproeven. Daarbij gaat het niet alleen om techniek, maar vooral ook om het gebruik en de impact ervan op gebruikers, werkgevers, verkeersmanagers, lease- en verhuurmaatschappijen en andere direct belanghebbenden in de dagelijkse praktijk in en om de stad.

Op zondag 13 augustus vonden binnen het kader van MobilitymoveZ.NL de eerste tests plaats. In samenwerking met de gemeente Helmond werd een deel van de N270/270 tussen 07.00 en 13.00 uur ter beschikking gesteld om deze tests uit te voeren. 

Human Power Team traint voor wereldrecordpoging fietsen
Het studententeam traint voor de World Human Power Speed Challenge in de Verenigde Staten. Komende september vallen ze in de Nevadawoestijn het wereldrecord fietsen voor vrouwen aan. Dan hoopt het studenteam volledig op menselijke kracht een snelheid van 122 kilometer per uur te halen. Dit doen ze met een hightech aerodynamische fiets die speciaal is ontworpen voor Aniek Rooderkerken en Iris Slappendel, voormalig Nederlands kampioenes wielrennen. De N70/A270 is de ideale testomgeving voor een generale repetitie, namelijk een lang en recht stuk om op snelheid te komen. Tijdens de tests mikt het team op een snelheid van 80 kilometer per uur, om zo de laatste verbeterpunten te vinden.

Omdat de N270/A270 al afgesloten is voor de testrit van het studententeam, voerde TNO die ochtend tussen de recordpogingen ook enkele metingen met zelfrijdende auto’s uit op het afgesloten traject.

Ligfiets VeloX 7

 


 

Pilot Nachtnet Bus stopt

Nachtnet 1Te weinig reizigers maken gebruik van het Late Nachtnet Bus op vrijdag- en zaterdagnacht om de nachtbussen op termijn zonder subsidie van overheden te kunnen laten rijden. Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie van de pilot. Op basis van die evaluatie hebben de provincie Noord-Brabant en deelnemende gemeenten besloten de pilot vervroegd stop te zetten.


Vanaf 1 juli 2017 rijden de nachtbussen niet meer in het weekend tussen 02.00 en 04.00 uur tussen Rotterdam – Dordrecht – Breda – Tilburg – Eindhoven en Utrecht – ’s-Hertogenbosch - Eindhoven. De lijn Tilburg – Waalwijk – ’s-Hertogenbosch trekt wel voldoende reizigers en is per 1 juli opgenomen in de reguliere dienstregeling van Arriva.

 


Pilot Late Nachtnet
De pilot Late Nachtnet met bussen ging op 19 december 2015 van start als alternatief voor het Nachtnet met treinen van de NS. Eerder hadden de provincie en de gemeenten Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg en Dordrecht al besloten dat voorzetting van Nachtnet met treinen vanwege de benodigde jaarlijkse subsidie van € 700.000,- niet haalbaar was. Op verzoek van Provinciale Staten en diverse gemeenteraden is gekeken naar een alternatief: de pilot Late Nachtnet met bussen. Sinds december 2015 rijden bussen van vervoerder Arriva op vrijdag- en zaterdagnacht tussen 02.00 en 04.00 uur op vier verschillende lijnen tussen de Randstad en de grote Brabantse steden. De busverbindingen sluiten daarbij direct aan op het Nachtnet van de NS die tot 02.00 uur naar Brabant rijden. Doel van de pilot was om binnen drie jaar een veilig, betrouwbaar en betaalbaar nachtelijk vervoer in het weekend per bus te realiseren voor reizigers.


Vervroegd stoppen
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Na 1,5 jaar blijkt dat het aantal reizigers achterblijft bij onze verwachtingen. Gedurende het eerste jaar maken op vrijdag 150 en op zaterdag zo’n 265 reizigers gebruik van de nachtbussen. Alleen met carnaval en tijdens een groot evenement als het concert van Guus Meeuwis in het PSV-stadion zien we een piek. Buiten deze bijzondere momenten blijven bussen grotendeels leeg. Dat betekent dat er maandelijks behoorlijk veel geld bij moet om de bussen in die nachtelijke uren te kunnen laten rijden. We zien ook geen aanwijzingen dat exploitatie zonder steun van de overheid op termijn wel mogelijk is. Dan moet je ondanks alle goede intenties concluderen dat deze dienst niet langer te verantwoorden is. We hebben daarom besloten om er vervroegd mee te stoppen. Dat is spijtig want we hebben samen flink in deze pilot geïnvesteerd om Brabant ook ‘s nachts bereikbaar te houden zodat je na een avond theater of uitgaan in de Randstad gewoon met het OV thuis kunt komen.”