BrabantStad in de lead op New Mobility Services initiatief in Europa

Op 11 en 12 oktober 2017 vervulde BrabantStad op meerdere fronten een prominente rol in de European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities. (EIP SCC). Zo’n EIP is een relatief nieuw concept van de Europese Commissie om samen met duizenden stakeholders in Europa te werken aan maatschappelijke transities zoals in Smart Cities. 

Vanwege de grote ambities en concrete acties van Brabant op het gebied van slimme en groene mobiliteit heeft het directoraat DG MOVE van de Europese Commissie aan Brabant gevraagd nieuw leven in te blazen en leiding te geven aan het zogenaamde New Mobility Services Initiatief dat onderdeel is van het Action Cluster Sustainable Urban Mobility. Dat is een prestigieuze kans voor Brabant die perfect aansluit bij de strategie en ambities om te komen tot opschaling van automated, connected, electric & shared mobility.

BrabantStad in de lead foto 3

Europees Commissaris van Transport Violeta Bulc met vurig pleidooi aan smart cities te werken aan transitie naar elektrisch, zelfrijdend en shared transport


Programma's als SmartwayZ.nl, MobilitymoveZ.nl en de ambities op het gebied van OV vernieuwing, Mobility as a Service, elektrisch vervoer, fietsinnovaties en smart logistics dragen allemaal bij aan een leefbaar, schoon, welvarend BrabantStad waarin het makkelijk is van a naar b te komen. De moonshot in Brabant en Europa bestaat uit het realiseren van nieuwe mobiliteitsdiensten in onze steden gebruik makend van nieuwe technologie zoals zelfrijdende, elektrische en gedeelde voertuigen en diensten.

BrabantStad in de lead foto 2

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven deelnemer aan Europees panel namens BrabantStad

 

Tijdens de General Assembly van deze EIP SCC mocht burgemeester John Jorritsma namens BrabantStad in het panel zitten over nieuwe mobiliteit met onder meer Europees Commissaris Violeta Bulc van Transport. Met enthousiasme en veel voorbeelden uit de praktijk wist Jorritsma over het voetlicht te brengen hoe in Brabant al concreet gewerkt wordt aan het realiseren van andere, betere, slimmere en schonere mobiliteit. En belangrijker nog hoe er gewerkt wordt aan learning by doing op tal van terreinen zoals met elektrische bussen en het vormgeven van het real life test bed tussen Helmond, Eindhoven en Tilburg.

Op andere momenten tijdens de General Assembly vonden ambtelijke presentaties en sessies plaats om met Europese experts en stakeholders te sparren over de inhoudelijke afbakening van het New Mobility Services dat Brabant gaat trekken. Komende jaren wordt dit verder vormgegeven. Hierbij wordt met vele tientallen stakeholders uit industrie, research, smart cities, Europese Commissie en eindgebruikers gewerkt aan de daadwerkelijke uitrol van nieuwe mobiliteitsdiensten in een stedelijke context. Van theorie naar praktijk in een proces van learning by doing.

BrabantStad in de lead foto 4

Panel met breed scala aan stakeholders in opgave duurzame stedelijke mobiliteit

 

Voor meer informatie: Edwin Mermans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

EVENT | Vervoer van de toekomst op 3 oktober 2017

Stilstaan is geen optie, de wereld verandert en het gaat snel. Het 'Vervoer van de toekomst' event op dinsdag 3 oktober 2017 brengt de aanbieders van toekomstige mobiliteit en medewerkers van de gemeenten in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Flevoland gemeenten samen. Maak kennis met nieuwe initiatieven en vindt de mobiliteitsoplossing voor jouw gemeente!

Locatie | De Fietser 
Akulaan 2
6717 XN EDE

Zie SMART FUTURE MOVEMENT voor meer informatie.

 Smart future movement2


Het Brabant mobiliteitsnetwerk: samenwerking de sleutel tot succes

De werkgeversaanpak van het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) brengt partijen op verschillende locaties samen in communities om te zoeken naar kansen voor een betere bereikbaarheid. Op dit moment zijn 13 communities actief verspreid over de 5 grote steden in Brabant. 

In de communities werken bedrijven en overheid samen aan concrete maatregelen die oplossingen bieden voor regionale en lokale mobiliteitsvraagstukken. Het bmn lost zelf geen mobiliteitsproblemen op, maar faciliteert samenwerking tussen betrokken partijen. Het zijn de leden van de communities die oplossingen bedenken en maatregelen daadwerkelijk realiseren.

Concrete resultaten
De samenwerkingen in de communities werpt zijn vruchten af. Bedrijven en instellingen werken samen aan mobiliteitsoplossingen en nemen zelfstandig maatregelen. Voorbeelden van gezamenlijke acties op de locatie zijn het beschikbaar maken van elektrische deelauto’s en -fietsen, een app om autoritten met elkaar te delen, fietsvoorzieningen verbeteren, oplaadinfra uitbreiden, probeeracties met het OV en de E-bike (proeftuinen). Maar ook een aanvullende buslijn naar de locatie of samen betaald parkeren invoeren. Veelal wordt er gezamenlijk campagne gevoerd om het mobiliteitsgedrag van werknemers te beïnvloeden. Werkgevers nemen daarnaast in hun eigen organisatie tal van maatregelen. Dit start vaak met het herzien van het eigen mobiliteitsbeleid; anders omgaan met de reiskostenvergoedingen, parkeerrechten en het aanbieden van meer flexibele faciliteiten om te reizen. Denk daarbij aan mobiliteitskaarten die tal van modaliteiten voor werknemers ontsluiten.

BMN foto 2

Voorbeeld van een gezamenlijke actie op locatie is probeeractie met E-bike

Samenwerking
Naast het nemen van concrete actie en maatregelen leidt het werken in communities ook tot mooie verbindingen en samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de community ‘Veldhoven De Run’ waar organisaties samenwerken aan het oplossen van de knelpunten en het realiseren van de mobiliteitsdoelstellingen op de langere termijn.

BMN foto 3

bmn community ‘Veldhoven De Run’

In totaal hebben alle betrokken werkgevers in de afgelopen 3 jaar ruim 400 maatregelen genomen. In deze kaart lees je meer over de aanpak van het bmn en zie je welke maatregelen er in de verschillende communities al zijn opgezet en welke bedrijven deelnemen in de communities.

BMN foto 4

Betrokkenen over het bmn
Lucas van Grinsven, Head of Communications ASML: “We kunnen pas echt stappen maken wanneer overheden besluitvaardig en daadkrachtig met bedrijven samen het mobiliteitssysteem zo inrichten, dat dit gewenst mobiliteitsgedrag mogelijk maakt. Vandaar dat we aan een pro-actieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden grote waarde toekennen."

Wethouder Mario Jacobs
, gemeente Tilburg: “De kunst is natuurlijk dat het eigen belang uiteindelijk wordt omgezet naar meer synergie en dat het inzicht ontstaat in de winst die de leden bij elkaar kunnen behalen. Je hebt de anderen nodig om tot oplossingen te komen en op het moment dat dat besef ontstaat, begint de community te werken. Als je doorhebt dat je de anderen nodig hebt om tot een oplossing te komen, stijg je boven je eigen belang uit."

Mobiliteitsregisseur Tim Wille
: “Vanuit een duidelijke visie en besef van urgentie is de betrokkenheid groot. Meedoen en meedenken gaan gepaard met ook concrete investeringen. De betrokken organisaties werken samen waar dat nodig en meerwaarde oplevert en nemen verantwoordelijkheid met doelgerichte acties in de eigen organisatie waar dat al direct kansrijk is. Ook daarover vindt goede afstemming plaats.”

Mobility startups gezocht

Mobility Lab 4Mobility Lab3

Mogelijkheid tot praktijktesten in Rotterdam en Noord-Brabant  

Het Mobility Lab biedt maximaal vijftien startups de mogelijkheid hun prototype in de praktijk te testen. Onder het motto ‘niet lullen maar testen’ worden de producten en diensten uitgeprobeerd op een echte locatie met gebruikers die  bereid zijn kritische feedback te geven. Doel van het Mobility Lab is ruimte te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën die een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid. Verder worden deze startups ondersteund met een financiering van €25.000, marketing en communicatie en contacten met potentiele klanten en investeerders en met opschalen. Alle startups die een bijdrage leveren aan slimmere of duurzame mobiliteit kunnen zich tot en met 11 oktober 2017 aanmelden bij Mobility Lab.

Van Rotterdam Mobility Lab naar Mobility Lab
Rotterdam Mobility Lab startte vorig jaar als een initiatief van De Verkeersonderneming. In deze tweede editie slaan SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming de handen ineen. Daarmee wordt het testgebied uitgebreid met Noord-Brabant. Het gebeurt maar al te vaak dat een nieuw idee of product wordt gelanceerd zonder feedback van de doelgroep. Dat doen we in Rotterdam en Noord-Brabant anders. Voorwaarde aan de startups is dat ze een innovatief product of dienst hebben dat bijdraagt aan mobiliteit en dat vanaf december 2017 getest kan worden in de praktijk.

Doelgroep
Voor het Mobility Lab wordt gezocht naar startups en spin offs van bestaande bedrijven die:
· een prototype aan het ontwikkelen zijn dat op een innovatieve manier bijdraagt aan slimmere, betere en/of schonere mobiliteit.
· reeds een prototype hebben ontwikkeld en dit willen testen met ‘echte’ gebruikers in de regio’s Rotterdam en Noord-Brabant.

Planning
Startups kunnen zich inschrijven tot en met 11 oktober 2017. Op 24 oktober 2017 worden er maximaal vijftien startups geselecteerd die van december 2017 tot en met mei 2018 de kans krijgen om pilots uit te voeren. In juni 2018 vindt vervolgens een evenement plaats met investeerders en potentiele klanten waar de startups zichzelf presenteren.

Website
Meer informatie en aanmelden als startup kan via de website:
www.mobilitylab.nl.

Over De Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. De Verkeersonderneming is de samenwerkingsorganisatie van gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, Deltalinqs, Kamer van Koophandel Rotterdam, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.

Over SmartwayZ.NL
Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, gemeenten in Brabant en Limburg en vele maatschappelijke en belangenorganisaties en markt- en kennispartijen, zoals TU Eindhoven en Dinalog, hebben de handen ineengeslagen. Onder de koepel van SmartwayZ.NL werken zij samen om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Dit programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven. Variërend van het ontwikkelen en invoeren van ITS/smart mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten. Deze gezamenlijke en integrale aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. En misschien zelfs van heel Europa.

Mobility Lab2

The Times that are Changin'

Een Brussels museum vol met skeletten van vele tientallen miljoenen jaren geleden gestorven dinosaurussen was op 11 oktober 2017 de setting voor een workshop over de toekomst van mobiliteit. Om de boodschap 'change or die' optimaal over het voetlicht te brengen waar het gaat om de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit.

Tijdens de Europese Week van Regio's en Steden hebben BrabantStad partners een enerverend event neergezet waarin een vijftal slimme en groene mobiliteitsoplossingen de revue passeerden.

De aftrap vond plaats door een vraaggesprek van moderator Thijs van Son met burgemeester Paul Depla van Breda. Hij gaf aan dat er radicale transformatie gaande is in hoe we ons gaan verplaatsen van a naar b. Dat elektrisch, autonoom rijden en shared mobility de richting is waarin we bewegen. Dat we als overheden daar een actieve rol in moeten nemen door het faciliteren en op gang brengen van het 'learning by doing' en daarbij het publieke belang en de eindgebruiker centraal moeten stellen.

Vijf experts gaven vervolgens een pitch van vijf minuten over onderwerpen als slimme fietsinnovaties, mobiliteit als een dienst, grootschalige invoer van elektrische bussen, sociale innovatie als middel voor effectiever goederenvervoer en MobilitymoveZ.nl om te komen tot een real life test bed voor verbonden en zelfrijdende auto's. Iedere pitch werd afgesloten met prikkelende stellingen of vragen waar de deelnemers in tafels van tien een minuut of zeven over konden sparren.

The Times foto 2

Actieve deelnemers die discussiëren aan de hand van vragen of stellingen van pitchende experts

The Times foto 3

Burgemeester Paul Depla van Breda zowel keynote speaker namens BrabantStad als actieve deelnemer tafelsessies


Het was lastig om de tafeldiscussies iedere keer op tijd te stoppen vanwege de passie en enthousiasme waarmee werd gediscussieerd. Iedere ronde van debatten leverde tal van nieuwe inzichten en invalshoeken op. De veiligheid van met name oudere gebruikers van elektrische fietsen was een issue. Er werd aandacht gevraagd voor toegankelijkheid van Mobility as a Service (Maas) oplossingen voor mensen zonder smartphones. De meningen blijken verdeeld over de vraag of privaat transport in de toekomst zal blijven bestaan. Een pleidooi voor 'nudging techniek' om gedrag van mensen aan te passen richting andere vervoermiddelen dan auto. De constateringen dat de verzekeringsmaatschappijen moeten meebewegen in deze veranderende context van autonoom rijden en MaaS. Een pleidooi om als overheid beter om te gaan met data want die zijn geld waard. Data en inkomsten daaruit moeten publiek blijven.

Een rode lijn in veel van de discussies is ook dat we veel moeten leren. Dat learning by doing het devies is omdat de complexiteit en dynamiek van de uitdagingen waarvoor we staan groot is. Dat we uit onze comfort zones moeten komen en creatief zullen moeten zijn want we komen er niet als we blijven doen wat we altijd deden. 

The Times foto 4
CdK Wim van de Donk met aandacht voor het altijd inspirerende verhaal van Henriette van Eijl van DG MOVE van de Europese Commissie

 

Voor meer informatie: Edwin Mermans,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Eerste tests binnen MobilitymoveZ.NL op N270/A270

HELMOND – Op zondag 13 augustus vonden de eerste tests plaats binnen MobilitymoveZ.NL. Hiervoor was de N270/A270 bij Helmond vanaf de Hortsedijk tot afslag Nuenen gedurende de hele ochtend afgesloten. Het Human Power Team, een studententeam van de TU Delft en de VU Amsterdam, voerde tests uit met een fiets waarmee ze het wereldsnelheidsrecord fietsen proberen te verbreken. TNO deed op zijn beurt metingen met zelfrijdende auto’s. 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu initieert samen met de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg een unieke publieke-private samenwerking onder de naam MobilitymoveZ.NL. Het biedt (markt)partijen een test- en ontwikkelomgeving om in de komende vier jaar level 4 geautomatiseerd rijden te beproeven. Daarbij gaat het niet alleen om techniek, maar vooral ook om het gebruik en de impact ervan op gebruikers, werkgevers, verkeersmanagers, lease- en verhuurmaatschappijen en andere direct belanghebbenden in de dagelijkse praktijk in en om de stad.

Op zondag 13 augustus vonden binnen het kader van MobilitymoveZ.NL de eerste tests plaats. In samenwerking met de gemeente Helmond werd een deel van de N270/270 tussen 07.00 en 13.00 uur ter beschikking gesteld om deze tests uit te voeren. 

Human Power Team traint voor wereldrecordpoging fietsen
Het studententeam traint voor de World Human Power Speed Challenge in de Verenigde Staten. Komende september vallen ze in de Nevadawoestijn het wereldrecord fietsen voor vrouwen aan. Dan hoopt het studenteam volledig op menselijke kracht een snelheid van 122 kilometer per uur te halen. Dit doen ze met een hightech aerodynamische fiets die speciaal is ontworpen voor Aniek Rooderkerken en Iris Slappendel, voormalig Nederlands kampioenes wielrennen. De N70/A270 is de ideale testomgeving voor een generale repetitie, namelijk een lang en recht stuk om op snelheid te komen. Tijdens de tests mikt het team op een snelheid van 80 kilometer per uur, om zo de laatste verbeterpunten te vinden.

Omdat de N270/A270 al afgesloten is voor de testrit van het studententeam, voerde TNO die ochtend tussen de recordpogingen ook enkele metingen met zelfrijdende auto’s uit op het afgesloten traject.

Ligfiets VeloX 7