Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten

Ontwikkelagenda Spoor, Hoogwaardig Openbaar Vervoer en Knooppunten - opmaat naar gezamenlijk uitvoeringsprogramma

De bestuurders van BrabantStad hebben de Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten vastgesteld. Hiermee trappen zij de volgende fase af: van agenda naar uitvoeringsprogramma. De werkwijze voor deze tweede fase staat gelijk aan de samenwerking tot nu toe: een co-creatie met vele partners; van grote overheden en NS tot kleine gemeenten, innovatieve start-ups en kennisinstellingen.

Op 8 december hebben de bestuurders van BrabantStad Bereikbaar én BrabantStad Ruimte de Ontwikkelagenda vastgesteld. Hierin staat hoe de partners gezamenlijk de optimale ruggengraat van het OV systeem realiseren, tot aan 2028. Het accent daarbij ligt op het verbeteren van de (inter)nationale connectiviteit van de stedelijke regio en het versterken van het (daily) urban system. Met als inzet een veilig, slim en duurzaam openbaar vervoer en spoor voor goederenvervoer. Centraal staan de belangen en behoeften van reizigers om zich snel en makkelijk van deur tot deur te kunnen verplaatsen.

Samenspel met partners

Sturende kracht in het proces rondom de ontwikkelagenda is een nieuwe manier van werken tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners. Door co-creatie, allianties en samenwerking ontstaat nieuwe energie en een inbreng vanuit de samenleving. Ook voor de uitvoering streeft de BrabantStad naar samenwerking in de regio en maatschappelijk initiatief van onderop. De partners vragen daarom partners om met concrete, innovatieve oplossingen te komen.

Adaptief programma

De agenda is bedoeld als stip op de horizon voor alle betrokkenen, én om in de volgende fase gezamenlijk tot een adaptief uitvoeringsprogramma te komen. Adaptief betekent dat het uitvoeringsprogramma niet in beton gegoten zal zijn, maar aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden in de toekomst. Uitgangspunt is een stapsgewijze ontwikkeling die voor de langere termijn richting geeft en voor de kortere termijn concrete projecten. In juni 2016 stellen de BrabantStad bestuurders de eerste projecten van het uitvoeringsprogramma vast. Dankzij het adaptieve karakter blijft er te allen tijde ruimte om nieuwe goede ideeën en innovatieve projecten aan te dragen, kansen te signaleren en verbinden met andere programma’s.

Urgentie voor optimalisatieslag

Aanleiding voor een nieuwe Ontwikkelagenda was de urgentie om het OV-netwerk te optimaliseren voor een krachtigere regio. Veranderende reizigerswensen, multi mobiliteit, digitalisering en een meer geïntegreerde kijk op het netwerk als ruggengraat van de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Brabant bepalen deze aangescherpte koers.

Aansluiting bij bestaande trajecten

De Ontwikkelagenda staat niet op zichzelf en sluit aan bij bestaande trajecten van Rijk (o.a. REOS, Agenda Stad en Toekomstbeeld OV), provincie Noord-Brabant en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

In onderstaande documenten leest u meer over de ontwikkelagenda:

1. In de Flyer leest u de samenvatting van de agenda (standaard pdf)

2. In de Ontwikkelagenda leest u het totale rapport, bestaande uit ambitie, complete analyse en strategielijnen (standaard pdf) (bladerbare pdf)

3. Het Knooppuntenboek bevat een analyse van de 47 belangrijkste OV-knooppunten van Brabant, als verdieping op de Ontwikkelagenda. Het boek is een vertrekpunt voor een gesprek over verdere ontwikkeling van knopen in Brabant.(standaard pdf) (bladerbare pdf) 


In onderstaande documenten leest u meer over het uitvoeringsprogramma:

1. In de uitnodigingsbrief "van agenda naar uitvoering" leest u meer over het uitvoeringsprogramma, de 'spelregels' en de planning (standaard pdf)

2. Projectfiche voor het indienen van projecten voor het optimaliseren van Spoor, HOV en Knooppunten in Brabant (word-document)

 

Voor vragen, ideeën of wensen ten aanzien van de ontwikkelagenda en het uitvoeringsprogramma kunt u contact opnemen met  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  / telefoon:  06-52794470.