Overleg met het Rijk

BO-MIRT en AO-MIRT

BrabantStad heeft één keer per jaar Bestuurlijk Overleg met het Rijk in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In dit BO-MIRT vindt afstemming plaats tussen het Rijk en de regionale partijen over de gezamenlijke strategie met betrekking tot de ruimtelijk-economische-ontwikkeling van Brabant. Ook worden afspraken gemaakt over (de financiering van) diverse projecten in Brabant. 

Deelnemers aan dit overleg zijn de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerden ruimte en mobiliteit van de provincie Noord-Brabant en directeuren van het ministerie van Economische Zaken. Tijdens het Algemeen Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (AO-MIRT) bespreekt de minister van Infrastructuur en Milieu de resultaten van het BO-MIRT met de Tweede Kamer.


Resultaten gesprekken

Uitkomsten van alle BO-MIRT gesprekken (oktober 2016): Brief Minister aan Tweede Kamer (pdf)

Afsprakenlijst (bijlage bij brief aan Tweede Kamer) - oktober 2016

 

Overleg spoor

Uitkomsten OV en Spoortafels najaar 2016 

Basisnet: Maatregelenpakket terugdringen overschrijdingen Basisnet spoor en aanbieding verslag Basisnet 2015 

Bijlage: maatregelen Oost Nederland en Brabantroute

Bijlage: Maatregelenpakket Robuuste Brabantroute