MobilitymoveZ.NL start vooraanbesteding test- en ontwikkelomgeving


Afbeelding zelfrijdende autos1Het Ministerie van I&M, de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Tilburg en Helmond hebben een volgende stap gezet in het bevorderen van connected, coöperatief en geautomatiseerd rijden. Op de Nederlandse en internationale aanbestedingswebsites is een uitvraag onder de naam MobilitymoveZ.NL gepubliceerd.


Doel is om samen met nationale en internationale private partijen binnen de komende 4 jaar in de stedelijke omgeving Level 4 geautomatiseerd rijden (personen en goederenvervoer) te beproeven. Dit in de dagelijkse praktijk met reguliere consumenten en werkgevers. Daarbij gaat het dus niet alleen om techniek maar vooral ook om het gebruik en de impact daarvan op gebruikers, werkgevers, verkeersmanagers, lease- en verhuurmaatschappijen en andere direct belanghebbenden in de dagelijkse praktijk in en om de stad.


Gericht op een diversiteit aan private partijen

Naast de automatisering van voertuigen (geautomatiseerd rijden) en de onderlinge communicatie en data-uitwisseling (connected en coöperatief rijden) maken ook ‘on demand’ functies (MaaS - Mobility as a Service) en de benodigde voorzieningen voor zero emissie vervoer en transport deel uit van deze test- en ontwikkelomgeving. De vooraanbesteding richt zich op (R&D- en innovatieafdelingen van) automobielfabrikanten (OEM’s), aanbieders van MaaS-diensten, 1st Tier suppliers, ICT-bedrijven met een focus op en met capaciteiten in verkeer en mobiliteit, leasemaatschappijen, auto-importeurs of verzekeraars.


Overheid faciliteert randvoorwaarden

Voorzien wordt dat met de geïnteresseerde bedrijven afzonderlijke Onderzoek & Ontwikkelovereenkomsten worden afgesloten. De overheid biedt op haar beurt op basis van de praktijkbehoeften de nodige randvoorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan communicatievoorzieningen, ontheffingen en experimenteerruimte in wet- en regelgeving.


Marktdialoog en gedetailleerde beschrijvingen als volgende stappen

Na deze eerste uitnodiging aan geïnteresseerde bedrijven om hun belangstelling kenbaar te maken wordt in de volgende fase (september) de dialoog met hen aangegaan. Uitgedetailleerde beschrijvingen van de te beproeven functionaliteiten zijn dan de volgende stap. In het laatste kwartaal van 2017 kunnen naar verwachting de eerste overeenkomsten worden getekend. De komende tijd vinden onder de vlag van MobilitymoveZ.NL al een aantal tests plaats, vooruitlopend op de (inter)nationale respons op deze uitvraag en de brede start van de ontwikkel- en proefactiviteiten.