Het Brabant mobiliteitsnetwerk: samenwerking de sleutel tot succes

De werkgeversaanpak van het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) brengt partijen op verschillende locaties samen in communities om te zoeken naar kansen voor een betere bereikbaarheid. Op dit moment zijn 13 communities actief verspreid over de 5 grote steden in Brabant. 

In de communities werken bedrijven en overheid samen aan concrete maatregelen die oplossingen bieden voor regionale en lokale mobiliteitsvraagstukken. Het bmn lost zelf geen mobiliteitsproblemen op, maar faciliteert samenwerking tussen betrokken partijen. Het zijn de leden van de communities die oplossingen bedenken en maatregelen daadwerkelijk realiseren.

Concrete resultaten
De samenwerkingen in de communities werpt zijn vruchten af. Bedrijven en instellingen werken samen aan mobiliteitsoplossingen en nemen zelfstandig maatregelen. Voorbeelden van gezamenlijke acties op de locatie zijn het beschikbaar maken van elektrische deelauto’s en -fietsen, een app om autoritten met elkaar te delen, fietsvoorzieningen verbeteren, oplaadinfra uitbreiden, probeeracties met het OV en de E-bike (proeftuinen). Maar ook een aanvullende buslijn naar de locatie of samen betaald parkeren invoeren. Veelal wordt er gezamenlijk campagne gevoerd om het mobiliteitsgedrag van werknemers te beïnvloeden. Werkgevers nemen daarnaast in hun eigen organisatie tal van maatregelen. Dit start vaak met het herzien van het eigen mobiliteitsbeleid; anders omgaan met de reiskostenvergoedingen, parkeerrechten en het aanbieden van meer flexibele faciliteiten om te reizen. Denk daarbij aan mobiliteitskaarten die tal van modaliteiten voor werknemers ontsluiten.

BMN foto 2

Voorbeeld van een gezamenlijke actie op locatie is probeeractie met E-bike

Samenwerking
Naast het nemen van concrete actie en maatregelen leidt het werken in communities ook tot mooie verbindingen en samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de community ‘Veldhoven De Run’ waar organisaties samenwerken aan het oplossen van de knelpunten en het realiseren van de mobiliteitsdoelstellingen op de langere termijn.

BMN foto 3

bmn community ‘Veldhoven De Run’

In totaal hebben alle betrokken werkgevers in de afgelopen 3 jaar ruim 400 maatregelen genomen. In deze kaart lees je meer over de aanpak van het bmn en zie je welke maatregelen er in de verschillende communities al zijn opgezet en welke bedrijven deelnemen in de communities.

BMN foto 4

Betrokkenen over het bmn
Lucas van Grinsven, Head of Communications ASML: “We kunnen pas echt stappen maken wanneer overheden besluitvaardig en daadkrachtig met bedrijven samen het mobiliteitssysteem zo inrichten, dat dit gewenst mobiliteitsgedrag mogelijk maakt. Vandaar dat we aan een pro-actieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden grote waarde toekennen."

Wethouder Mario Jacobs
, gemeente Tilburg: “De kunst is natuurlijk dat het eigen belang uiteindelijk wordt omgezet naar meer synergie en dat het inzicht ontstaat in de winst die de leden bij elkaar kunnen behalen. Je hebt de anderen nodig om tot oplossingen te komen en op het moment dat dat besef ontstaat, begint de community te werken. Als je doorhebt dat je de anderen nodig hebt om tot een oplossing te komen, stijg je boven je eigen belang uit."

Mobiliteitsregisseur Tim Wille
: “Vanuit een duidelijke visie en besef van urgentie is de betrokkenheid groot. Meedoen en meedenken gaan gepaard met ook concrete investeringen. De betrokken organisaties werken samen waar dat nodig en meerwaarde oplevert en nemen verantwoordelijkheid met doelgerichte acties in de eigen organisatie waar dat al direct kansrijk is. Ook daarover vindt goede afstemming plaats.”