Uitkomsten van het BO-MIRT landsdeel Zuid: gezamenlijk voorbereiden op de toekomst van de mobiliteit

Met het aanbieden van twee symbolische boardingpasses aan minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven gaf Christophe van der Maat tijdens het BO-MIRT landsdeel Zuid (Noord-Brabant en Limburg) overleg op 6 december 2017 een kickstart aan de samenwerking tussen onze regio Brabant en het rijk. De bewindspersonen werden hiermee uitgenodigd samen te werken om gezamenlijke ambities waar te maken.

Het rijk en de provincie hebben concrete afspraken gemaakt over de aanpak infrastructurele knelpunten in Noord-Brabant. Zo start het rijk het proces voor de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg naar 2x3 rijstroken. Voor de A2 tussen Deil en ’s-Hertogenbosch is afgesproken een pakket aan quick wins te gaan realiseren en daarnaast een MIRT-verkenning te starten naar een verbreding van de A2 als oplossing voor de lange termijn. Om de bereikbaarheid van de regio Eindhoven te verbeteren hebben het rijk en de regio afgesproken om het bestaande station Eindhoven Centraal om te vormen tot een internationaal knooppunt. In totaal investeren rijk en regio ruim € 550 miljoen in het bereikbaar houden van Zuid-Nederland.

Christophe van der Maat sprak zijn vertrouwen uit in de samenwerking tussen het rijk en Brabant. Het is van groot belang voor Nederland en het versterken van onze internationale positie dat Brabant bereikbaar blijft en we samen de schouders zetten onder een concurrerend vestigingsklimaat in Zuid-Nederland. Daarom moeten we op tempo investeren in het aanpakken van knelpunten en ons gezamenlijk gereed maken voor ‘de toekomst van de mobiliteit’. We zien in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ duidelijk overeenkomstige ambities met onze inzet in Brabant op onder andere de toepassing van Smart Mobility en fiets. We hebben, ook met het nieuwe kabinet, een gedeelde ambitie waarbij we concrete knelpunten aanpakken en ons gezamenlijk voorbereiden op onder meer de toekomst van de mobiliteit.

· Het persbericht van de provincie Noord-Brabant over de uitkomsten van het BO MIRT Zuid 
· Een overzichtskaart met gemaakte afspraken in BO MIRT Zuid

A2 1