Openbaarvervoernetwerk BrabantStad

We werken aan robuuste verbindingen voor personen- en goederenvervoer, zowel binnen als ook van en naar Brabant. Met multimodale knooppunten die zich kenmerken door een hoge ruimtelijke kwaliteit en een breed aanbod aan vervoerswijzen. Reizigersworden daarbij maximaal gefaciliteerd door nieuwe technieken. Klein Brabant Stad 3

Onze prioriteiten:

  • Actief participeren in landelijke spoordossiers (onder meer LTSA, PHS);
  • Doorontwikkelen van Hoogwaardige Openbaar Vervoerlijnen (HOV);
  • Extra aandacht voor ketenmobiliteit en knooppunten (P&R-voorzieningen) en hun omgeving (met name de spoorzones in de B5-steden); 
  • Kansen benutten voor bredere financiering (onder meer Beter Benutten 2.0);
  • Klantwensen en klantbenadering: uitgaan van de reiziger.

 

Meer weten over de verschillende projecten en resultaten? Klik op de resultatenkaart voor meer informatie.