Goederen en logistiek

Goederenvervoer en logistiek

ITS en verkeersmanagement

Module foto ITS

Basis op orde             

Basis op orde

OV-netwerk Brabantstad

Module trein

Fiets

Fiets

MIRT-Gebiedsagenda Brabant

In de Gebiedsagenda Brabant worden plannen van verschillende overheden op elkaar afgestemd. Het gaat hierbij over thema’s als ruimte, verstedelijking, werken, natuur en verkeer en vervoer.


Gebiedsagenda Brabant
De Gebiedsagenda is een gezamenlijke agenda gemaakt door Rijk, provincie Noord-Brabant, de vijf Brabantse steden Eindhoven, Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Helmpnd, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, regio West-Brabant, regio Hart van Brabant en de 5-sterren Noordoost-Brabant en de Brabantse Waterschappen. In de Gebiedsagenda staat de gedeelde visie en ambitie van deze partijen op de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant op de lange termijn (tot circa 2040).


Waarvoor wordt de Gebiedsagenda gebruikt?
De Gebiedsagenda is de samenwerkingsagenda van de partners die de basis vormt voor het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT), dat jaarlijks plaatsvindt. Daarnaast wordt de Gebiedsagenda gebruikt in het overleg van de provincie met de 5 grote steden (BrabantStad) en voor het regionaal ruimtelijk overleg (RRO) van de provincie. Het regionaal ruimtelijk overleg vindt plaats met de samenwerkende gemeenten in vier Brabantse regio’s. 


Vier hoofdopgaven voor Brabant
De Gebiedsagenda sluit aan op de strategische Agenda van BrabantStad. De  gezamenlijke ambitie is om Brabant te ontwikkelen tot een internationaal concurrerende  kennis- en innovatieregio. Brainport Regio Eindhoven, Maintenance Valley West- en Midden-Brabant, Logistiek en Agro & Food vormen de 4 hoofdopgaven voor Brabant. Daarnaast zijn ondersteunende opgaven vastgesteld die bijdragen aan de versterking van het Brabants mozaïek: verstedelijking en mobiliteit, energie, water, natuur en landschap en leisure.


Links en downloads
Resultatenkaart
Gebiedsagenda 2013