Project Zuidlijn

Foto Werkagenda cultuur spoorzone 367-90

De Spoorzones vormen het hart van de stedelijke vernieuwing. Kunst en Cultuur spelen een belangrijke rol.

Project WoonConnect/Spark

Foto Werkagenda WoonConnect 367-90

Inwoners, kennisinstellingen, overheid en bedrijven maken samen energiezuinig wonen en bouwen mogelijk.

Project (Sport)evenement

Foto Werkagenda Sport 367-90

Sociale- en economische spin-off van sportevenementen dankzij verbeterde afstemming tussen de steden

Werkagenda BrabantStad

De BrabantStad-partners werken, via de Werk- en Lobbyagenda BrabantStad samen aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant. Via deze Werk- en Lobbyagenda worden relatief kleine beproefde innovaties opgeschaald en uitgerold.

Achtergrond
Geïnspireerd door de burgemeesters van BrabantStad en in opdracht van de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant schreef  BrabantKennis een essay over de toekomst van BrabantStad: Het Nieuwste Cahier #01 – BrabantStad. Dit Cahier beschrijft het in gang zetten van een opwaartse beweging naar metropoolvorming als de grootste uitdaging voor BrabantStad. De sporen waarlangs de ontwikkeling van BrabantStad tot een Metropoolregio zou moeten plaatsvinden, wordt beschreven in een ‘ABC’: Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend BrabantStad. Ze zijn een aanscherping van de opgaven uit de Strategische Agenda BrabantStad. Deze opgaven vroegen om een focus, een gezamenlijke krachtsinspanning en duidelijke keuzen: de Werkagenda BrabantStad.


Werkagenda BrabantStad
De werkagenda voegt aan het ‘ABC’ de ‘D’ toe: Doen! Op de Werkagenda staat een aantal innovatieve beproefde projecten. BrabantStad richt zich op het opschalen en uitrollen van deze innovaties, waardoor er complementariteit en connectiviteit tussen de steden ontstaat en massa wordt gemaakt. Door de kracht van de samenwerking te benutten, werken we versneld aan het versterken van het (internationaal) vestigingsklimaat voor zowel inwoners als bedrijven in Brabant.

De Werkagenda is geen statische, maar een rollende agenda, met projecten waar minstens drie BrabantStad-partners zich aan gecommitteerd hebben. De agenda bestaat uit een aantal ’doe’- en ‘verkennende’ projecten, die stuk voor stuk bijdragen aan de Aantrekkelijkheid, Bereikbaarheid en Concurrentiekracht van Brabant.

Lobbyagenda BrabantStad – Kracht van BrabantStad

Naast de Werkagenda heeft BrabantStad ook een lobbyagenda onder het motto 'Samen Agenderen'. Samen agenderen staat voor grote projecten en initiatieven die wij graag onder de aandacht van andere overheden zoals het Rijk en Europa willen brengen. Bij de keuzes voor deze projecten en initiatieven redeneren wij ook vanuit het Aantrekkelijker, Bereikbaarder en Concurrerender maken van Brabant.

Met de Kracht van BrabantStad hebben wij een agenda ontwikkeld die versterkend werkt aan de Regionale Economische Ontwikkelstrategie (REOS). Hiervoor zien wij kansen in de economische doorontwikkeling van de corridors, het benutten van de kracht van knooppunten en het creëren van innovatielandschappen. Door slim ruimte te geven aan combinaties van topsectoren willen wij als Brabant het verschil maken voor BV Nederland. Meer informatie over de Kracht van BrabantStad vindt u hier


Aantrekkelijkheid vergroten: hoge kwaliteit van leven
Bereikbaarheid verbeteren: optimaal verbonden en smart connectivity
Concurrentiekracht versterken: duurzaamheid, kennis, onderwijs & arbeidsmarkt


Meer informatie
Lees voor meer informatie de 'Werkagenda BrabantStad: versterken agglomeratie- en netwerkkracht' of neem contact op met het Programmabureau BrabantStad, telefoon (073) 680 83 10, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Project Nieuwe OV-agenda

Foto Werkagenda trein 367-90

Versterken van de connectiviteit tussen de Brabantse steden en Europese economische kernregio's.

Project Health Deal

Foto Werkagenda fast lanes 367-90

Gezondheid en welzijn als uitgangspunt in de openbare ruimte en een economisch vitale omgeving.

Project Natuurlijk Verbinden

Foto Werkagenda natuurlijk verbinden 367-90

De Brabantse ecologische opgave verbonden met de ruimtelijk-economische opgaven van de steden.

Project Arbeidsmarkt MBO

Foto Werkagenda MBO 367-90

Samenwerken voor een betere aansluiting tussen Middelbaar Beroepsonderwijs en de Brabantse arbeidsmarkt

Project Campussen

Foto Werkagenda collegezaal 367-90

Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen werken samen aan een sterkere relatie en onderlinge verbinding.

Downloads

Foto Werkagenda 367-90

Meer over de 'Werkagenda BrabantStad: versterken agglomeratie- en netwerkkracht'.