BrabantRing toepassingen

Een aantal voorbeelden van BrabantRing-toepassingen:

 

1. Ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld hartpatiënten thuis monitoren als gezondheidsgegevens veilig verstuurd kunnen worden naar het ziekenhuis. Daarmee hoeven artsen veel minder patiënten in het ziekenhuis te ontvangen en blijft er tijd over voor kwaliteitsverbetering van de zorg.

 

2. Onderwijsinstellingen en bedrijven willen intensiever samenwerken maar worden belemmerd doordat bedrijfsgevoelige informatie niet betaalbaar en veilig verstuurd kan worden. BrabantRing biedt hen daarvoor een oplossing.

 

3. Innovatieve MKB-bedrijven kunnen onbelemmerd nieuwe toepassingen ontwikkelen, testen en opschalen als ze via open en laagdrempelige verbinding samen kunnen werken.

 

4. Thuiszorgmedewerkers kunnen op de afgesproken tijd zelf de deur openmaken bij cliënten waardoor ouderen niet meer uit bed of uit hun stoel hoeven komen. Dat scheelt duizenden keren per dag een paar minuten wachten.

 

 

BrabantRing: de toekomst van datacommunicatie

Onveilig internet werkt als een rem op de toekomst. De toekomst van datacommunicatie begint bij betrouwbare, veilige én betaalbare verbindingen tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Daarom bouwen we in BrabantStad aan de BrabantRing. We koppelen bestaande glasvezelnetwerken van verschillende aanbieders aan elkaar en maken daarover een veilige, betrouwbare en betaalbare digitale dataverbinding mogelijk. De BrabantRing biedt daarmee een open toegang tot digitale netwerken en diensten buiten het internet om. Het economisch en maatschappelijk potentieel van BrabantRing is enorm.

 

BrabantRing bouwen we samen. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen werken als partners aan de realisatie. Met BrabantRing dragen de BrabantStad-partners bij aan het bevorderen van samenwerking en innovatie en versterken we het Brabants vestigingsklimaat voor bedrijven en kennisinstellingen.

 

Wil je meer informatie of deelnemen aan BrabantRing? Neem dan contact op met  Marcel de Pender via MdPender@brabant.nl

Themamiddag BrabantRing

 

Op 17 september jl. lieten een aantal  BrabantStad bestuurders en ambtelijke adviseurs zich informeren over de voorbeelden van nieuwe maatschappelijke toepassingen van de BrabantRing. Kijk hier de webcast terug en laat je meenemen in een nieuwe wereld die mogelijk wordt gemaakt door de BrabantRing, de digitale marktplaats van Brabant!

Themamiddag BrabantRing 17 september 2020
PNB BrabantRing DEF