Het is een bijzondere traditie die het beste wat Brabant te bieden heeft combineert: het jaarlijkse BrabantStad-diner. Gastvrijheid geflankeerd met een programma dat inspiratie en informele bestuurlijke ontmoeting tussen de ambtelijke top van Den Haag en bestuurlijk Brabant faciliteert. Dit jaar ontvangen we de secretarissen-generaal en directeuren-generaal van de Haagse ministeries op 22 juni in de LocHal te Tilburg.

 

Centraal thema van het BrabantStad-diner 2022 is de wijze waarop de nationale opgave om de economie te versterken en te vernieuwen samenhangt met de opgave in de Brabantse stedelijke regio. Na een rondleiding door de Tilburgse spoorzone en een welkom door commissaris van de Koning Ina Adema en burgemeester Theo Wetering zal Peter Wennink, CEO van ASML, de aanwezige voorgaan in zijn visie op regionale en nationale economische ontwikkeling. Aansluitend spreken we tijdens een culinaire wandeling door over de grote opgaven van deze tijd.

Related Posts
Recent