BrabantStad Eindhoven

  • Samenwerken en zorgen voor elkaar zijn de bouwstenen van Eindhoven
  • Centrumstad van Brainport. Sterk in Technologie, Design en Kennis
  • Reeks topevenementen: Dutch DesignWeek, Dutch Technology Week, Biënnale STRP, GLOW
  • Bijna 227.000 inwoners
  • Ruim 157.000 werkenden (2016)

 

Ambtelijke coördinator BrabantStad:
Mw. L. (Liesbeth) de Theije
T  06-13 20 52 21

liesbeth.de.theije@eindhoven.nl

 
Brabantstad Eindhoven

Sterk in technologie, design en kennis

Eindhoven onderscheidt zich door de kracht van de toptechnologische industrie, de kwaliteit van de onderwijsinstellingen (TU/e, Fontys, Designacademy), het unieke samenwerkingsmodel, de creativiteit en het innovatievermogen. Kennis is de drijvende kracht van deze stad, die één van de economische pijlers is van Nederland met een belangrijke bijdrage aan het verdienvermogen. Een gevarieerd aanbod van cultuur, sport, onderwijs, gezondheidszorg, recreatie, horeca, winkels en (digitale) infrastructuur vormen de basis van ons (hoog)stedelijke leefmilieu. Samenwerken en zorgen voor elkaar zijn de bouwstenen van Eindhoven. 

 

De grootste uitdaging van BrabantStad is om gezamenlijk een Metropoolstad te vormen die excelleert in kennis- en innovatiekracht. De beweging daarnaartoe verloopt strategisch langs drie sporen. BrabantStad wil investeren in de Aantrekkelijkheid, de Bereikbaarheid en de Concurrentiekracht van de Brabantse stedelijke regio.