Cultuur en Sport

Ambitie

Cultuur en Sport zijn vaste waarden in een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een prettige woon- en werkomgeving. Culturele en sportieve evenementen bieden immers op verschillende niveaus ontspanning en vermaak.  (Toekomstige) bewoners profiteren hiervan, evenals werkgevers, kennis- en onderwijsinstellingen en andere organisaties. Mensen floreren beter in een biotoop die voldoet aan alle voorwaarden voor een goede kwaliteit van leven. Daarmee hebben cultuur en sport een substantiële economische en maatschappelijke waarde. 

 

Culturele ambitie

Verbeeldingskracht is wezenlijk voor een vitale samenleving. Die verbeeldingskracht leidt tot innovatie en omgekeerd. De vijf steden en de provincie in BrabantStad werken aan een gezamenlijke cultuurvisie om het belang van cultuur te onderstrepen, cultuur een top-of-mind-positie te geven en het totale cultuuraanbod voor iedereen bereikbaar te maken. 

 

Sportieve Ambitie

Aantrekkelijke sportevenementen maken het woon- en werkklimaat aantrekkelijker, zowel voor de inwoners als voor nieuwe talenten van buitenaf.  Om die reden wil BrabantStad ook in het organiseren en aanbieden van sportevenementen een topspeler worden.

Cultuur en Sport

Twee prioriteitsgebieden cultuur:
1. Gezamenlijke cultuurvisie
2. Afstemmen op groei

 

Drie prioriteitsgebieden sport:
1. Ontwikkelen meerjarige evenementenkalender
2. Verkenning en haalbaarheidsonderzoeken aansprekende sportevenementen
3. Ontwikkelen en uitvoeren lobbytraject om events in 2021 en 2022 aan te trekken

Contactpersoon cultuur:

Dhr. J. (Jeroen) van der Zweth

T 06 – 22 48 43 82 

E j.vanderzweth@s-hertogenbosch.nl  

 

Contactpersoon sport:

Dhr. C. (Corniel) Groenen

T 06 – 22 92 17 29 

E c.groenen@s-hertogenbosch.nl