Digitale stad

Ambitie

Deugdelijke digitalisering is essentieel voor onze economische ontwikkeling en voor een innovatieve aanpak van de uiteenlopende maatschappelijke opgaven: van duurzaamheid, gezondheid en zorg tot veiligheid, mobiliteit en sociale samenhang. Samen hebben we de schaal om snelheid te maken en kostenvoordelen te realiseren. Bovendien kunnen we van elkaar leren en kennis uitwisselen, waardoor we het wiel maar één keer hoeven uit te vinden. 

Digitale stad

Drie prioriteitsgebieden

De summit Digitale stad focust op drie prioriteitsgebieden:

1: Principes voor de slimme, digitaal-dynamische provincie en de steden

2: BrabantRing: één grote, hoogwaardige, toekomstbestendige digitale infrastructuur 

3: WoonConnect/SPARK: digitalisering van woningen

Contactpersoon:

Dhr.  M. (Maarten)  van Veen

T 06-34 26 79 43

maarten.van.veen@eindhoven.nl