Doelen

Hoofddoelen:

  • Mobiliteit verbeteren: realiseren van snelle en betrouwbare reistijden in personen- en goederenvervoer (weg, spoor, regionaal OV, fiets, voetganger, vaarwegen) en het vergroten van de keuzemogelijkheden voor reiziger en vervoerder (efficiĆ«nte ketenreizen).
  • Duurzaamheid bevorderen: nul uitstoot van schadelijke emissies door mobiliteit in 2040 en het realiseren van een energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen.

 

Nevendoelen:

  • Het versterken van de economische concurrentiekracht van Brabant(Stad).
  • Het accommoderen van de woningbouwopgave (circa 150.000 woningen in Brabant tot 2040).
  • Innovaties stimuleren: koploperpositie als innovatieregio behouden, slimste steden, netwerk en corridor in NL en NW-Europa;
  • Leefklimaat verbeteren: aantrekkelijke en leefbare steden, minimaal risico bij vervoer van gevaarlijke stoffen, nul verkeersdoden, geluidloos verkeer in 2040.