Economisch vestigingsklimaat

Ambitie

Een ‘stedelijke’ economie biedt ruimte voor kennisintensieve en creatieve bedrijvigheid, onderwijs en ontmoeting. Innovatie is een cruciale voorwaarde voor bedrijven om succesvol te blijven. Consumenten participeren, delen hun ervaringen, en verrijken en versnellen daarmee het proces. Vaker dan ooit innoveren ontwerpers, bedrijven, overheden en gebruikers samen in een zogenaamd Living Lab. 

 

Moderne innovatie(-processen) zoals die in Living Labs plaatsvinden, zijn plekgebonden. Ze veronderstellen een ecosysteem waarin startende ondernemers, bedrijven en onderwijsinstellingen met elkaar samenwerken. Door binnenstedelijke knooppunten op een hoger plan te tillen en kwaliteit toe te voegen, geven we BrabantStad nieuw elan, een goede voedingsbodem voor de nieuwe stedelijke economie, het vereiste ecosysteem en een beter vestigingsklimaat.

 

BrabantStad wil zich verder ontwikkelen als Living Lab en streeft ernaar om de agglomeratiekracht te vergroten met een kwaliteitsimpuls voor alle B5-steden. 

Economisch vestigingsklimaat

Een prioriteitsgebied:

1. Stedelijk transformatieprogramma

Contactpersoon: