3 | Fiets

 

In de slimste fietsprovincie maken de Brabanders in 2027 20% meer fietskilometers ten opzichte van 2017. Daarmee sluiten we aan op de landelijke doelstelling van Tour de Force en Agenda Fiets.

 

Concrete acties:

 

Snelfietsroutes
Een comfortabel snelfietsroutenetwerk stimuleert het gebruik van de (elektrische) fiets. In 2020 willen we vijf nieuwe snelfietsroutes klaar hebben, waaronder Breda-Tilburg, Uden-Veghel, ’s-Hertogenbosch-Waalwijk en Tilburg-Waalwijk. Ook willen we in 2020 gestart zijn met de aanleg van nog vier nieuwe snelfietsroutes, waaronder Eindhoven-’s-Hertogenbosch en Breda-Etten-Leur.

 

C-ITS fiets
Met innovaties als slimme verlichting, een energie opwekkend fietspad, sensoren, fiets-apps, meteo-reagerende materialen, smart bicycles en big data is er veel te winnen op, rondom, boven en in het fietspad. BrabantStad maakt geld vrij om intelligente fietstoepassingen waar mogelijk op straat te realiseren.

 

Stimuleren van fietsgebruik
BrabantStad blijft investeren in fietsmarketing met het programma Ons Brabant Fietst om zo zoveel mogelijk mensen te informeren over de voordelen van fietsgebruik en over de Brabantse snelfietsroutes. Ook werken provincie, gemeenten en werkgevers samen met de fietsregisseur van het Brabant Mobiliteitsnetwerk (bmn) aan fietsstimuleringsprogramma’s rond snelfietsroutes. Daarbij kunnen ook fiets-apps als GoVelo en RingRing worden ingezet.

 

Optimaliseren fietsketen
BrabantStad blijft werken aan het optimaliseren van de keten fiets-OV door meer en verbeterde mogelijkheden voor veilig fietsparkeren bij trein- en HOV-stations.