Gezonde en duurzame leefomgeving

Ambitie

We willen een Brabant waarin het goed en gezond leven en werken is en blijft. Sleutelwoorden zijn schone lucht, voldoende groen, energieneutraal, bereikbaar, sociale cohesie en toekomstbestendig. Samen met onder andere ondernemers, inwoners en kennisinstellingen kan en wil BrabantStad hoog scoren op deze gebieden om de economische vitaliteit te behouden.

Gezonde en duurzame leefomgeving

Vier prioriteitsgebieden:

1. Bidbook ‘Steden als schakels binnen natuurnetwerk Brabant’

2. Het volgende landschap van Brabant

3. Brabantse Health Deal

4. Energietransitie

Contactpersoon:

Mw. G. (Geertje) de Kort (Energie en Gezondheid)

T 0492 – 58 70 98

E g.de.kort@helmond.nl

 

Mw. L. (Lidwien) Camps (Landschap en Natuur)

T 06-27 74 51 97

E LCamps@brabant.nl