4 | Goederenvervoer en Logistiek

 

Het vervoer van goederen van en naar de binnensteden en bedrijventerreinen beïnvloed de bereikbaarheid en duurzaamheid van het stedelijk netwerk. BrabantStad zet daarom in op een slimme en of efficiënte bevoorrading van de binnensteden en de bedrijventerreinen en op het verduurzamen van de stadslogistiek.

 

Concrete acties:
Goederencorridors 

Via het programma Goederenvervoercorridors, waarin Brabant samenwerkt met drie andere provincies, het Rijk, havenbedrijf Rotterdam en de Topsector Logistiek, worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid en duurzaamheid van innovatie op de weg-, water en spoorcorridors. En daarmee de positie van Brabantse logistieke hotspots voor de toekomst te borgen en te versterken.

 

Multimodale knooppunten

De multimodale terminals in Brabant leveren een belangrijke bijdrage aan de modal shift van weg naar water en spoor. Afstemming en samenwerking tussen steden en de terminals moet bijdragen aan een verdere groei en verduurzaming van vervoer over water en spoor.

 

Truckparkeren

Rijk en provincies werken aan een dekkend netwerk van veilige truckparkings op de goederencorridors. Daarnaast is op regionaal niveau afstemming nodig over de parkeermogelijkheden, voorzieningen, regelgeving en handhaving op en rond bedrijventerreinen.

 

Bevoorrading binnensteden

BrabantStad werkt aan een slimme en efficiënte bevoorrading van de binnensteden. Kansen en mogelijkheden voor city-hubs in combinatie met verschoning van de stedelijke distributie worden opgepakt. Een belangrijke stap daarin is het aansluiten bij de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, waarmee Tilburg het voorbeeld heeft gegeven.

 

Smart Logistics 

BrabantStad zet via Smart Logistics in op het beter en slimmer organiseren van goederenstromen in, door en tussen de steden. Slim plannen, besturen en uitvoeren vormt hierbij de kern. De hoofdrol is weggelegd voor logistieke- en mobiliteitsdata. Nieuwe concepten die via SmartwayZ.nl naar boven zijn gekomen, worden verder uitgerold in de steden. De iVRI’s zijn daar een concreet voorbeeld van.

 

Bouwlogistiek

Ongeveer een derde van het vervoer van en of naar de stad is bouw gerelateerd. Mede in het licht van de bouwopgaven in de steden, ligt hier een grote uitdaging en kans voor slim en efficiënt vervoer.

Documenten