1 | Intelligente Transportsystemen (ITS) als onderdeel van SmartwayZ

 

Zuid-Nederland wil mee voorop lopen in Connected en Automated Driving en Smart Logistics. Daarom bundelen we publieke en private krachten met kennis op het gebied van Smart Mobility. We richten ons op de mobiliteitsconsument als spil in een netwerk van nieuwe oplossingen. Daarom de volle aandacht voor Connected and Automated Driving en Smart Logistics. We werken in een real life omgeving met echte gebruikers. We mikken primair op zelfstandige verdienmodellen voor de markt. 

 

Concrete projecten:

MobilitymoveZ.NL
In MobilitymoveZ.NL werken we samen met partners aan het testen en ontwikkelen van mobiliteitsconcepten in het dagelijks verkeer voor personen en goederen. De technieken komen samen rond Connected en Automated Driving, elektrisch vervoer en deelconcepten.

 

Talking Traffic
Talking Traffic is de nieuwe generatie reisinformatie. Over alle vervoersmodaliteiten voor zowel personen als goederen wordt voor en tijdens de reis goed geïnformeerd. De actueel geïnformeerde reiziger en vervoerder kan zijn of haar reis optimaliseren.