De summit Kennis en onderwijs focust op drie prioriteitsgebieden

 

Een | Onderwijsvernieuwing

We willen onderzoeken hoe het onderwijs beter kan aansluiten op het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Verder willen we het lerarentekort willen aanpakken, bijvoorbeeld door te kijken hoe we mensen uit het bedrijfsleven en ouderen voor de klas kunnen krijgen.
Met andere partners willen we het rijk een regiodeal aanbieden. 

 

Twee | Leven lang leren

Wie blijft leren, houdt zichzelf vitaal op de arbeidsmarkt. In BrabantStad willen we meer samenwerking tussen instellingen en bedrijfsleven bewerkstelligen en geschikte financieringsinstrumenten ontwikkelen. In dat kader ontmoeten de grootste gemeenten, de werkgeversorganisaties, vakbonden en vertegenwoordigers uit het onderwijs elkaar in PACT Brabant. 

 

Drie | Inclusieve economie en maatschappij

We willen arbeidsmarktrelevant opleiden. We  willen we het aantal zij-instromers vergroten. Meer vernieuwende opleidingen, ook voor werkenden die een bij- of nascholing volgen. We willen met onderwijsinstellingen afspraken maken over de relevantie van opleidingen.

We willen allereerst afspraken maken met het VMBO en het praktijkonderwijs. Dit heeft twee redenen. Een: voor deze studenten kunnen de negatieve gevolgen van een slechte match tussen opleiding en vraag op de arbeidsmarkt bijzonder groot zijn. Bovendien vindt deze doelgroep voornamelijk minder leerrijke werkplekken en vereist het leren aangepaste aandacht en begeleiding. Goede aansluiting is dus noodzaak. Twee: de bedrijven in BrabantStad komen echte vakmensen tekort; mensen dus die worden opgeleid in het VMBO (en aansluitend het MBO).

We zetten de samenwerking in gang van primair en voortgezet onderwijs met hogescholen om het curriculum van po/vo zo aan te passen dat kinderen opgeleid worden met de vaardigheden voor de 21e eeuw. We onderzoeken hoe beroepsonderwijs beter kan aansluiten bij bedrijven en omgekeerd. Hoe het regulier onderwijs kinderen van internationale kenniswerkers beter op kan vangen. We streven naar een verdubbeling van het aantal techniek- en ICT studenten in het universitair en beroepsonderwijs.
Door samenwerking willen we top-kennisvoorzieningen creëren, zoals JADS, Dinalog, HTCE etc. Het doel is dat de regio functioneert als een daily urban system met een goed voorzieningenniveau, zodat een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale kenniswerkers gecreëerd wordt.