Kennis en onderwijs

Ambitie

We hebben grote behoefte aan knappe koppen en gouden handen die met elkaar samen kunnen werken aan de diensten, innovaties en slimme oplossingen waar nu en in de toekomst behoefte aan is. Door digitalisering, robotisering en nieuwe technologieën zullen beroepen in alle sectoren ingrijpend veranderen. 

 

De partners in BrabantStad willen gezamenlijk bijdragen aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Enerzijds om kennis en experimenten met elkaar te delen, zodat we lokale successen effectiever kunnen opschalen. Anderzijds om meer organisatie- en lobbykracht te kunnen ontwikkelen.  Samenwerking kan onze kansen vergroten als het gaat om de 100 miljoen euro die structureel per jaar beschikbaar komt voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het VMBO. 

Kennis en Onderwijs

Drie prioriteitsgebieden:

1. Onderwijsvernieuwing

2. Leven lang leren

3. Inclusieve economie en maatschappij