ABC van Brabantstad

De grootste uitdaging van BrabantStad is om gezamenlijk een Metropoolstad te vormen die excelleert in kennis- en innovatiekracht. De beweging daarnaartoe verloopt strategisch langs drie sporen. BrabantStad wil investeren in de Aantrekkelijkheid, de Bereikbaarheid en de Concurrentiekracht van de Brabantse stedelijke regio.

BrabantStad doet dat door vanuit de Stedelijke Agenda BrabantStad, op zoek te gaan naar nieuwe vormen van dialoog en partnerschap. Door gebruik te maken van de creativiteit en het leervermogen van alle partijen. Om zo vanuit de samenwerking elkaar te versterken.

Aantrekkelijkheid

Mensen moeten graag willen wonen in BrabantStad. Ofwel: de kwaliteit van leven moet hoog zijn. Een mooie omgeving, veel toegankelijk groen, een kloppend ritme van stad en platteland, hippe stadsgebieden waar gewoond, geleefd en gewerkt wordt. Zowel sportief als cultureel genoeg te genieten.  

 

Bereikbaarheid

Brabanders willen vooruit, ook op de weg. Dus wil BrabantStad van de files af. Naar goede verbindingen tussen de steden onderling en (inter)nationaal. Smart connectivity is de sleutel. 

 

Concurrentiekracht

Slimme technologie maakt BrabantStad duurzamer, veiliger en gezonder. Een betere integratie van de kennisinfrastructuur leidt tot betere benutting van de kennisrijkdom. Het onderwijs moet soepeler aansluiten op de arbeidsmarkt zodat de banen die ontstaan ook ingevuld kunnen worden.