Slimme en duurzame mobiliteit

Ambitie

Slimme en duurzame mobiliteit is in het belang van Brabant. Een betere multimodale bereikbaarheid vergroot de aantrekkelijkheid van de regio voor bedrijven, instellingen en inwoners, en versterkt daarmee de concurrentiepositie. Maar de bereikbaarheid van Brabant staat onder druk, het leefklimaat in de binnensteden wordt bedreigd.

 

BrabantStad wil vooroplopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame verkeersoplossingen. Meer mobiliteit vraagt om slimme oplossingen op drie niveaus. Het eerste is de ontwikkeling van (inter)nationale verbindingen, corridors en knooppunten. Het tweede is het vergroten en verbinden van de stedelijke agglomeraties. Het derde niveau is het optimaliseren van stadsregionale mobiliteit, incl. first & last mile oplossingen. 

 

Mobiliteit is een middel dat wordt ingezet om verschillende doelstellingen  te bereiken. Lees meer over de mobiliteitsdoelen.

Slimme en duurzame mobiliteit

Prioriteitsgebieden

De komende periode wordt met voorrang gewerkt aan de volgende zes prioriteitsgebieden. Binnen deze prioriteitsgebieden worden diverse deelactiviteiten onderscheiden. Daarnaast zijn er nog enkele overkoepelende onderwerpen waaraan gewerkt wordt. Dit betreft onderwerpen die van belang zijn voor meerdere van de prioriteitsgebieden.

 

1.  ITS
2. Toekomstbestendig openbaar vervoer
3. Fiets
4. Goederenvervoer en logistiek
5. Elektrische voertuigen
6. Duurzame infrastructuur

 

Download hier de Werkagenda Slimme en duurzame mobiliteit.

Contactpersoon:

Dhr. L. (Ludger) Schrauwen
Summitmanager

T 06 – 18 30 33 86
E lschrauwen@brabant.nl