Slimme en duurzame mobiliteit

Ambitie

Slimme en duurzame mobiliteit is in het belang van Brabant. Een betere multimodale bereikbaarheid vergroot de aantrekkelijkheid van de regio voor bedrijven, instellingen en inwoners, en versterkt daarmee de concurrentiepositie. Maar de bereikbaarheid van Brabant staat onder druk, het leefklimaat in de binnensteden wordt bedreigd.

 

BrabantStad wil vooroplopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame verkeersoplossingen. Meer mobiliteit vraagt om slimme oplossingen op drie niveaus. Het eerste is de ontwikkeling van (inter)nationale verbindingen, corridors en knooppunten. Het tweede is het vergroten en verbinden van de stedelijke agglomeraties. Het derde niveau is het optimaliseren van stadsregionale mobiliteit, incl. first & last mile oplossingen. 

Slimme en duurzame mobiliteit

Vier prioriteitsgebieden:

1. Intelligente Transportsystemen (ITS) als onderdeel van SmartwayZ

2. Toekomstbestendig openbaar vervoer

3. Snelle fietsverbindingen

4. Goederenvervoer en logistiek

Contactpersoon:

Dhr. L. (Ludger) Schrauwen
Summitmanager

T 06 – 18 30 33 86
E lschrauwen@brabant.nl