Dit gaan we de komende jaren doen:

We willen onze plek in de top van Europese kennis- en innovatieregio’s vasthouden. Dat is een kwestie van focus, van lange adem, doorzettingsvermogen en samenwerking. In deze agenda, vastgesteld in het voorjaar van 2018, geven we concreet aan  op welke onderwerpen BrabantStad zich in de periode 2018-2022 gaat richten om aan de top te blijven.                           

 

 

Zes summits

De zes summits staan in deze agenda centraal. Dat zijn de thema’s waarmee BrabantStad zich gaat profileren om zo Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend te kunnen blijven en een toppositie te behouden. BrabantStad zet actief in op deze summits.

 

We hebben de vaste overtuiging dat we hier meer kunnen realiseren als we onze krachten bundelen, onze kennis delen en ons samen sterk maken om een aantrekkelijke Metropoolstad te vormen.