Stuurgroep BrabantStad

De organisatie van BrabantStad is kleinschalig en gebaseerd op vertrouwen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Stuurgroep BrabantStad, bestaande uit één gedeputeerde en vijf wethouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren en uitvoeren van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022 alsook voor de regie op de samenhang binnen het netwerk.

Gegevens Stuurgroep BrabantStad

P/a Provincie Noord-Brabant  • Postbus 90151  •  5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Mw. E. (Elies) Lemkes-Straver | Voorzitter
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
E elemkes@brabant.nl  

Secretaresse:  Jessica van den Berg
T 073 – 681 2004  E  mavdberg@brabant.nl

Dhr. T. (Tim) van het Hof
Wethouder gemeente Breda
t.van.het.hof@breda.nl

Secretaresse:  Miranda van den Broek
076 – 529 33 79   mamj.van.den.broek@breda.nl

Mw. M. (Monique) List-de Roos
Wethouder gemeente Eindhoven 
m.list@eindhoven.nl

Bestuursassistent: Leonne Retera
040 – 238 20 20 l.retera@eindhoven.nl

Mw. Mr. G. (Gaby) van den Waardenburg
Wethouder gemeente Helmond
g.van.den.waardenburg@helmond.nl 

Secretaresse: Paula van Moorsel
0492 – 58 71 22 / 06 – 53 37 46 52.  p.van.moorsel@helmond.nl

Mr. J.W.F. (Jan) Hoskam
Wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch 
j.hoskam@s-hertogenbosch.nl

Secretariaat: Ans Voesenek en Gerjan van Gent
073 – 615 53 09.  a.voesenek@s-hertogenbosch.nl en g.vangent@s-hertogenbosch.nl

Dhr. B. (Bas) van der Pol
Wethouder gemeente Tilburg
E bas.van.der.pol@tilburg.nl

Secretaresse:  Eline van Velzen-Ottolini 
013 – 542 97 70   eline.van.velzen-ottolini@tilburg.nl