Stuurgroep BrabantStad

De organisatie van BrabantStad is kleinschalig en gebaseerd op vertrouwen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Stuurgroep BrabantStad, bestaande uit één gedeputeerde en vijf wethouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren en uitvoeren van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022 alsook voor de regie op de samenhang binnen het netwerk.

Gegevens Stuurgroep BrabantStad

P/a Provincie Noord-Brabant  • Postbus 90151  •  5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Dhr. Mr. Drs. C. van der Maat
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant | Voorzitter  
cvdmaat@brabant.nl

Secretaresse: Nicole van Engelen
073 – 681 20 54.  nvengelen@brabant.nl

Dhr. B.E.A. (Boaz) Adank, BA
Wethouder gemeente Breda
bea.adank@breda.nl

SecretaresseNatascha van den Broek
076 – 529 34 43  naaj.van.den.broek@breda.nl

Mw. M. (Monique) List-de Roos
Wethouder gemeente Eindhoven 
m.list@eindhoven.nl

Bestuursassistent: Leonne Retera
040 – 238 20 20. l.retera@eindhoven.nl

Mw. Mr. G. (Gaby) van den Waardenburg
Wethouder gemeente Helmond
g.van.den.waardenburg@helmond.nl 

Secretaresse: Paula van Moorsel
0492 – 58 71 22 / 06 – 53 37 46 52.  p.van.moorsel@helmond.nl

Mr. J.W.F. (Jan) Hoskam
Wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch 
j.hoskam@s-hertogenbosch.nl

Secretariaat: Ans Voesenek en Gerjan van Gent
073 – 615 53 09.  a.voesenek@s-hertogenbosch.nl en g.vangent@s-hertogenbosch.nl

Dhr. Mr. B.R. (Berend) de Vries
Wethouder gemeente Tilburg
berend.de.vries@tilburg.nl

Secretaresse: Natalka Kuliga
013 – 542 91 11.  natalka.kuliga@tilburg.nl